Templombúcsú Székelyhídon

A Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tiszteletére szentelt székelyhídi templom búcsúját 2018. szeptember 2-án tartják. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Hatos Mihály, altorjai plébános lesz. A szentmise végén Ozsváth József plébános elköszön a székelyhídi közösségtől, hálát adva Istennek és megköszönve a híveknek az együtt töltött három és fél évet. Szeptember elejétől Szilágysomlyó lesz a plébános új szolgálati helye.