Templombúcsú Tasnádszántón

2016. július 31-én, vasárnap 12.00 órakor Kiss Albert, nagyvárad-olaszi főesperes-plébános-kanonok mutatja be a Loyolai Szent Ignác tiszteletére szentelt tasnádszántói plébániatemplom búcsús szentmiséjét. A zenei szolgálatról az érmihályfalvi Jubilate Deo kórus gondoskodik.