Margittai templombúcsú

 

2015. augusztus 16-án, a 12.00 órakor kezdődő búcsús szentmisén, amelynek ünnepi szónoka Kiss Albert főesperes, nagyvárad-olaszi plébános volt, a margittai hívek megemlékeztek Szűz Mária mennybevételéről.
Helyhiány miatt, a búcsús szentmisét az Árpádházi Szent Margit templomban tartották. A liturgia vágán a hívek körmenetben vonultak a Nagyboldogasszony templomhoz, ahol szentségi áldásban részesültek.

Kiss Albert atya homíliájában Szűz Máriáról és anyai szerepéről beszélt. Kifejtette, hogy Nagyboldogasszony egy ősi ünnepünk, Mária azért „más”, mert vele van az Úr. Jézus anyja bűn nélküli úgy testileg, mint lelkileg, Isten szolgája, aki vállalja a keresztáldozatot fiával. Mária Isten szíve az emberek között, a legérzékenyebb pont, a legdrágább kincse a keresztény emberiségnek.

Kérdést is intézett a főesperes a hívekhez, mégpedig azt kérdezte tőlük, hogy nem-e múlta idejét a Mária tisztelet, nem-e egy maradi gondolkodásmód csökevénye? Majd kihangsúlyozta, hogy Mindannyiunk Anyja egy szerető szív, nem hiába lett Ő Krisztus anya, egy tiszta személy, akin keresztül Jézus kapcsolatba lépett a világgal.

A szentmise végi körmenet a margittai katolikus közösség számára egy igen fontos eseménye, amely által a helyi lakosság látható és méltó módon kifejezásre juttatja Szűz Mária iránti tiszteletét.

 

Tudósítás és fotó: Lázár Tamás

 

KÉPSOROZAT