Búcsú előtti körmenet a székesegyházhoz

A nagyváradi görögkatolikus ferences kolostor búcsújának megüneplésére, a hagyomány szerint ebben az évben is augusztus 14-én megszervezik a Mária körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől indul d.u. 17.00 órakor a római katolikus székesegyház felé. Itt, kb. 17.30 órakor, Fodor József pápai prelátus, általános helynök fogadja a zarándokokat, akik székesegyházunkban is a Mennybe Fölvett Szűzanya közbenjárását kérik. A körmenet a székesegyháztól a ferencesek templomába vezet vissza.