Templombúcsúk az egyházmegyében

2020. augusztus 30-án, vasárnap 12.00 órakor tartják a biharszentjánosi, Keresztelő Szent János tiszteletére emelt római katolikus templom búcsús szentmiséjét, amelynek főcelebránsa és szónoka dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató lesz.

12.00 órakor Székelyhídon is búcsút tartanak a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása tiszteletére felszentelt római katolikus templomban. A szent mise szónoka és főcelebránsa Bakos Gábor, érmihályfalvi segédlelkész lesz.

2020. augusztus 30-án, vasárnap tartják az érmindszenti (Ady Endre) templom búcsúját. A Mindenszentek Királynéja tiszteletére emelt templomban Ozsváth József szilágysomlyói plébános mutatja be az ünnepi szentmisét 13 órai kezdettel.