Templombúcsú Mezőbikácson

Vasárnap, 2013. június 30-án, Mezőbikácson hármas ünnep lesz: a templom alapkőletételének 200. évfordulója, templombúcsú, Szent László király védőszentünk tiszteletére, a felújított templombelső megszentelése. Az ünnepélyes szentmisét, a templomszentelést és az ünnepi homiliát Excellenciás Böcskei László megyéspüspök celebrálja déli 12.00 órakor