Templombúcsút ünnepeltek Biharszentjánoson

 

A Nagyváradhoz közeli Biharszentjánoson, vasárnap 2015. augusztus 30-án búcsús szentmisét ünnepelteka helyi római katolikus kápolna-templomban, amely  Keresztelő Szent János tiszteletére lett felszentelve. Anyaszentegyházunk  augusztus 29-én ünnepli Keresztelő Szent János vértanúságát. A kápolnát 2006. október 8-án szentelte fel az akkori megyéspüspök Tempfli József. A modern kápolna Jurcsuk János által adományozott telken, Pafka József nagyváradi műépítész tervei alapján, 2002-2006 között épült. Az építkezést  Rencsik Imre és Rencsik Tibor vezette a helybeli katolikus és reformátusok hívek jelentős adományainak és közmunkájának köszönhetően.

A Keresztelő Szent Jánost ábrázoló főoltárkép, a sokszorosan díjazott Simon M. Veronika magyarországi neves grafikus és festőművésznő alkotása, a keresztút képei Prokop Péter (1919-2003)  katolikus pap, festőművész és író  festményeinek a másolatát képezik.

Az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Kovács F. Zsolt püspökségi irodagazgató volt, aki 2006-ban az új templom első papjaként szolgált itt. Koncelebráltak Kóhr Balázs kanonok, nyugalmazott plébános és Egeli József, Katalin-telepi plébános. A kántori szolgálatot Kiss Géza László és Szabó Mária látták el.

A több mint száz jelenlevő katolikus hívőhöz reformátusok is csatlakoztak, sőt a helyi tiszteletes Csomay Árpád is jelen volt az ünnepi szentmisén.

A szentmisét követően a helyi közösség szerény agapéval vendégelte meg a résztvevőket.

 

Tudósítás és fotó: Szebeni Lajos

 

KÉPSOROZAT