Mons. Vladimir Ghika boldoggá avatása

Miután 2010-ben Nagyváradon Bogdánffy Szilárdot, majd 2011-ben Szatmárnémetiben Scheffler János vértanú püspököt is boldoggá avatta az Egyház, Ferenc pápa jóváhagyásával a boldogok sorába iktatják a bukaresti főegyházmegye papját, a hitéért életét feláldozó Mons. Vladimir Ghika vértanút.

 

Vladimir Ghika 1873 karácsonyán született Konstantinápolyban (Isztambul) mint Moldva utolsó fejedelmének, Grigore V. Ghikának (1849–1856) az unokája, Ioan Ghika és Alexandrina Moret de Blaremberg (IV. Henrik francia király családjából) fia. Négy fiútestvére és egy húga született. Ortodoxnak keresztelték, de gyermekéveit protestáns környezetben töltötte, annak a családnak a körében, amely gondját viselte franciaországi tanulmányai alatt. 25 éves korában Rómába ment, ahol filozófiát és teológiát tanult a domonkos szerzetesek egyetemén. 1902-ben, ahogy ő vallotta: „ahhoz, hogy még ortodoxabb” legyen, római katolikus vallásra tért át. Katolikus pap vagy szerzetes szeretett volna lenni, de hogy édesanyjának ne okozzon szenvedést, Szent X. Piusz pápa tanácsát követve laikusként apostolkodott. Így jutott el Bukarestbe, Párizsba, Kongóba, de járt Tokióban, Sidney-ben és Buenos Airesben is. Bukarestben a jótékonykodásnak szentelte magát: Betlehem Mariae név alatt megnyitotta az első ingyenes beteggondozó intézményt és letette az alapjait a Páli Szent Vince kórháznak és szanatóriumnak. A balkáni háború után a kolerában szenvedő katonák gondozásáért I. Károly román király katonai kitüntetéssel köszönte meg odaadását és bátorságát. Az első világháború ideje alatt diplomáciai küldetéseket vállalt, és Olaszországban segített a betegek, sérültek ápolásában. 1923. október 7-én Párizs érseke, Dubois bíboros pappá szentelte és 1939-ig Franciaországban papként tevékenykedett. Szent X. Piusz pápától engedélyt kapott arra, hogy a latin mellett bizánci rítusban is misézhessen és ezáltal ő lett az első birituális román katolikus pap. 1931-ben a pápa apostoli protonotáriussá nevezte ki. A II. vi­­­­lágháború kitörésekor Romániában tartózkodott és úgy döntött, hogy itt is marad, hogy a betegeken, szenvedőkön segíthessen. 1952. november 18-án letartóztatták és hazaárulás miatt három év börtönbüntetésre ítélték.  A különféle kínzások és embertelen bánásmód következtében 1954. május 16-án, 80 éves korában a zsilávai börtönben hunyt el. A  börtön közelében temették el, de hozzátartozói 1968-ban földi maradványait Bukarestben helyezték örök nyugalomra.

 

A boldoggáavatási szentmisére 2013. augusztus 31-én 11.00 órakor kerül sor Bukarestben, a Romexpo kiállítási csarnokban, mely eseményen titkára kíséretében részt vesz a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, Excellenciás Böcskei László megyéspüspök is. A szentmisét követően 17.00 órától görög-katolikus vesperást tartnak, melynek keretében megáldják a boldoggá avatott vértanú pap ikonját.