Bogdánffy zászlók átadása 2010. október 3-án

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. Október 3-án a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Őssi 12.00 óra, Szalárd 11.00 óra, Monospetri 11.00 óra, Érsemjén 11.00 óra, Kraszna 11.00 óra.