Beszámoló - Bogdánffy-zászló Nagyszalontán

Képgaléria

 

Évközi 22. vasárnap tartották meg Nagyszalontán a Szent István templombúcsút, hogy minél többen részt vehessenek az ünnepen. Meg is telt a templom vasárnap; hívek, egy 50 tagú kórus, sok ministráns és 7 lelkipásztor ünnepelt együtt a legszentebb áldozatban. Nemzeti ünnepen érezte magát, aki a templomba lépett; a szervezők a teljes díszítést piros-fehér-zöldben valósították meg, s a nemzeti zászló alatt Szent István koronájának szalmából elkészített másolata pompázott, a zenei magasztos hatásról pedig a szolnoki Komár István atya által vezetett Jubilate kórus gondoskodott.

 

A szentmise bevezetőjében Gyenge Béla nagyszalontai plébános köszöntötte a vendégeket, s arra hívott meg mindenkit, hogy az ünnep segítse felemelkedni arra a szintre, ahová egy kereszténynek el kell jutni. Ezt követően Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános adta át a püspök atya által küldött, a Tenkei Esperesi Kerület zászlaját, melyen Bogdánffy Szilárd vértanú püspök képe látható. Az atya szerint e zászló mögé, október 3-án mindnyájunknak fel kell sorakozni, s elmenni a boldoggá avatásra a nagyváradi Székesegyházba.

 

A szentmise főcelebránsa és az ünnepi szónok Máthé György c. prépost, esperes, szolnoki plébános volt.  Az atya beszédében, mind Szent István királyt, mind Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt példaképként állította a 21. század embere elé. "A múlt sugall szent őserőt/ építünk rajta szebb jövőt.” – idézte az esperes atya a népéneket, s erre építette prédikációját. Szent István és Bogdánffy Szilárd élete is ez az őserő. Őserő az, hogy Szent István Máriának felajánlotta az országot és hogy Bogdánffy Szilárd életét adta Jézusért.

 

A fának kell a gyökér, amelyen keresztül magába szívja a táplálékot, hogy gyümölcsöt teremjen, nekünk is kellenek a gyökereink, mondotta az atya. Ezután a mai világ Koppányaira hívta fel a figyelmet, ma is le kell győzni Koppányt, mert mindenhol ott van, befurakodik a családba, a közösségekbe, a gonosz, a rossz, nemet kell mondani rá. Ne hazugságokra, pillanatnyi sikerekre törekedjünk, hanem az evangélium útján járjunk.

 

Végezetül az atya arra kérte a híveket, hogy ússzanak az árral szemben. Krisztust válasszák a vagy-vagy helyzetekben. Az igazság Krisztusban van, mondta. A szentmise után a prépost atya megáldotta és megszentelte az újkenyeret, majd körmenettel zárult az ünnepség.

 

Balázs Natália