Vesperás Bogdánffy Szilárd püspök tiszteletére

 

Ünnepélyes vesperás keretében hirdették ki „A hit szolgálatában” érdeméremmel kitüntetett személynek a nevét 2015. február 21-én, a boldog Bogdanffy Szilárd püspök születésének 104. évfordulóján. A 18.00 órakor kezdődő esti ima alkalmával az egyházmegye egykori püspökének erényeit Kiss Albert apát-kanonok méltatta, ismerteve röviden életét, pályafutását, Isten és emberszeretetből fakadó cselekedeteit, amelyeknek megkoronázása a vértanúság volt. A Székesegyház kórusát Kristófi János karnagy vezette.

A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László püspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulúján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes vesperás keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

Az erre kinevezett bizottság idén Herman Máriának, a Bihar megyei Vaskoh egyházközség hívének ítélte a kitűntetést.

Az előrehaladott kor és egészségi gondok nem tették lehetővé, hogy a kitüntetett hölgy személyesen vegye át az érmet a nagyváradi székesegyházban, ezért a főpásztor egy későbbi alkalommal fogja azt személyesen elvinni és átadni.

 

KÉPSOROZAT