Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2014. február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök születésének 103. évfordulóján, a 18.00 órakor kezdődő esti dicséret keretében ismét átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű érdemérem, melyet az egyházmegye főpásztora 2012 végén az alábbi szavakkal alapított: „Ősi egyházmegyénk megmaradása és fejlődése arról tanúskodik, hogy minden időben voltak olyan áldozatos lelkek, akik kimagasló módon felvállalták Isten népének szolgálatát és Isten dicsőségére ajánlották fel fáradozásaikat, sokszor egész életüket. Nagy hálával gondolunk a jeles elődökre, de a névtelenek nagy tömegére is, akik hűséges szolgálatukkal és példaadó életükkel a hit megőrzésén és annak továbbadásán fáradoztak az idők folyamán egyházmegyénk területén. Mivel ilyen áldozatos lelkekre manapság is nagy szükségünk van, a Szentlélek megvilágosító és megerősítő erejét kérjük, hogy tegye készségessé Krisztus követőit az áldozatvállalásra a nagy kihívások előtt álló mai egyházban és egyházközségeinkben.”

Az idei évben is több felterjesztés érkezett a Püspöki Hivatalhoz, melyeket a főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgált, majd kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy Kispataki Piroska, a szalárdi egyházközség híve, aki szerényen és hűséggel hosszú évtizedek óta áll az egyházközség szolgálatában. Életpéldájával és kitartó felelősségvállalásával kitűnt a hitnek a szolgálatában és a hívek előtt köztiszteletnek örvend. Jelen érdemérem átadásakor gondolunk mindazokra, akik nem feltűnő módon, hanem csendesen végzik szolgálatukat Isten dicsőségére és a lelkek javára. A Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök tiszteletére bemutatott esti dicséretre várjuk az egyházmegye papjait és híveit, hogy közösen imádkozzunk az Istent és embereket hűséggel szolgáló lelkekért.