Boldog Bogdánffy Szilárd vesperás - beszámoló

2013. február 21-én 17.30 órakor születésének 102. évfordulóján a nagyváradi római katolikus székesegyházban esti dicséretet végeztek Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére, aki 1911. február 21-én született Feketetón, és 1953. október 1-én halt vértanúhalált Nagyenyeden. A vesperát Excellenciás Böcskei László megyéspüpök vezette, részt vett a nagyváradi székeskáptalan, valamint az egyházmegye papsága és az egyházmegyéből érkezett zarándok hívek.

Az ünnepi vesperás keretében Nagyságos és Főtisztelendő Májernyik Mihály kanonok, margittai plébános szentbeszédében Boldog Bogdánffy Szilárdot példaképül állította a ma embere elé: a hitet megőrizni és hitünkről tanúságot tenni mindannyiunk feladata. Történelmi eseménynek voltunk részesei, hiszen először került átadásra A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem. Főtisztelendő Pék Sándor nagyváradi esperes a kitüntetett Szabó Istvánnak címzett laudációja után Főtisztelendő Kovács Zsolt irodaigazgató felolvasta a kitüntetéssel együtt járó oklevelet, majd Excellenciás Böcskei László megyéspüspök  személyesen adta át a kitüntetést és köszönte meg Szabó István eddigi szolgálatát, hűséges helytállását és példaadó tanúságtételét.

Az esti dicséret zenei részéről a székesegyház Szent László Énekkra gondoskodott Dr. Kristófi János vezényletével. (Bakos Gábor)