Szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén

Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez.” (XVI. Benedek – Spe Salvi– Reményben megváltva). 

Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén 2013. október 3-án, csütörtökön 18.00 órakor, a vértanú főpásztor halálának 60. évfordulóján Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban, buzdítva a híveket, hogy Boldog Szilárd püspök nyomába lépve váljunk mi is Isten munkatársaivá. Jó alkalom ez a nap arra, hogy ünnepelt szentünk közbenjárását kérjük közösségeink, családjaink és saját magunk életére.

 

BOLDOG BODÁNFFY SZILÁRD RÖVID ÉLETRAJZA

Bogdánffy Szilárd Crna Bara-n (Feketetó, Szerbia) született 1911. február 21-én. A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett. Nagyváradra jelentkezett papnövendéknek, ahonnan Budapestre küldték teológiai tanulmányokra. 1934. június 29-én szentelték pappá Nagyváradon, ahol hazatérése után főleg az ifjúság nevelésével foglalkozott, a teológiai szeminárium valamint szerzetesházak és kórházak lelkivezetője. Scheffler János vértanú püspök, aki nagyváradi apostoli kormányzó is, Szatmáron kinevezte titkárának és tanácsosának. 1949. február 14-én Bukarestben titokban püspökké szentelték. Ettől kezdve a karhatalom potenciális ellenséget látott benne, akit kegyetlen kínzásokkal próbáltak megalkuvásra bírni. A börtönökben a rendíthetetlen hűség és az áldozatos felebaráti szeretet jellemezte. 1953. október 1-én halt meg a nagyenyedi börtönben, mely fölé azóta tömbházakat emeltek. 2010. október 30-án  avatták boldoggá Nagyváradon.

 

LITÁNIA BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass  meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

 

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Szent István király,             *

Szent László király,

Boldog Szilárd vértanú püspök,

Boldog Szilárd egyházmegyénk csillaga,

Boldog Szilárd a gyűlölet áldozata,

Boldog Szilárd a keresztényüldözés  vértanúja,

Boldog Szilárd a  hitben vezérlő csillag,

Boldog Szilárd a hősies kitartás példaképe,

Boldog Szilárd a hűség izzó fáklyája,

Boldog Szilárd  a szeretet oltárán elégő áldozat,

Boldog Szilárd a testvéri segítség nyújtás apostola,

Boldog Szilárd az ifjúság lelkes nevelője,

Boldog Szilárd az Istennek szentelt személyek vezetője,

Boldog Szilárd a papságra készülők  támogatója,

Boldog Szilárd  a betegek lelkes gondozója,

Boldog Szilárd  a tudományok kedvelője,

Boldog Szilárd  az erényes élet  szeretője,

Boldog Szilárd, aki az isteni erényeket hősi fokban gyakoroltad,

Boldog Szilárd, aki Krisztusért minden szenvedést elviseltél,

Boldog Szilárd, aki életedet feltétel nélkül Istennek adtad,

Boldog Szilárd, aki másokat szenvedésükben  erősítettél,

Boldog Szilárd, aki az alázatosságban is példakép lettél,

Boldog Szilárd, aki a börtönben is másokat vigasztaltál,

Boldog Szilárd, aki  minden szenvedésedet a világ bűneiért felajánlottad,

Boldog Szilárd, aki a nincstelenségben is találékony voltál,

Boldog Szilárd, aki  szerénységeddel  eszménykép maradtál,

Boldog Szilárd, aki a szegény és alázatos Krisztust követted,

Boldog Szilárd, aki  jó pásztor  voltál  a börtön  kietlenségében,

Boldog Szilárd, aki  másokban is felszítottad a szeretet lángját,

Boldog Szilárd, aki minden reménytelenség ellenére is bíztál,

Boldog Szilárd, aki  hűségedért elnyerted a győzelem koszorúját,

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz  nekünk!

 

Imádkozzál  érettünk Boldog Szilárd vértanú püspök!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

 

KÖNYÖRÖGJÜNK

Istenünk,  aki végtelen gondviselő jóságodban a hitben olyan vezérlő csillagot adtál  népednek, mint  Boldog Szilárd vértanú püspök, hogy az istentelen hatalom egyházüldözése közepette is  hűségesen kitartson az Isten és Egyház iránti szeretetben és ezt példájával élővé is tegye, alázatosan kérünk, segíts bennünket,hogy példáját kövessük  és egykor mi is  együtt örvendezhessünk vele örökké tartó boldog országodban. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 

IMA A HIVATÁSÉRT

Urunk, Boldog Szilárd vértanú püspök földi élete folyamán Szent Pál apostollal vallotta, hogy Krisztus szeretete sürget minket, ezértjó pásztorként gondozta a rábízottakat, ápolta a papi és szerzetesi hivatást, az iskola katedrájánál nagy tudásából, kincseiből nagy türelemmel osztott kicsinek és nagynak, mint a szelíd és alázatos szívű Jézus követője.

Közbenjárására add meg, Urunk, nekünk is a kegyelmet, hogy türelemmel és szelídséggel szolgáljunk ott, ahová állítottál minket. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.