Bogdánffy Szilárd születésének 100. évfordulója

 

BOLDOG SZILÁRD VÉRTANÚ PÜSPÖK,

LÉGY ISTENNÉL ÉRTÜNK KÖZBENJÁRÓ !

 

Vérzivataros évezredet tud maga mögött a bihari római katolikus püspökség a Szent István-i alapítás óta. Elég csak a 20. század embertelen eseményeire gondolni: a két pusztító világháborúra, a Trianon utáni kisebbség sanyarú sorsára és főleg a több mint 40 esztendő kommunista rémtetteire.

 

A történelem által megtépázott egyházmegyénk mégis arany betűs napra ébredt az elmúlt év október 30-án, amikor ujjongó lélekkel ünnepeltük a kommunista börtönök kínzásaiba belehalt vértanú püspökünket, Isten Szolgája Bogdánffy Szilárdot, akit Anyaszentegyházunk boldoggá avatott és az oltárok magasságába emelt, ahonnan immáron egész népünknek közbenjárója. Mindnyájunké ő, nemcsak a magyaroké, nemcsak a katolikusoké, hanem mindazoké akik hitükért, meggyőződésükért szenvedték el a vértanúhalált, hősi fokban gyakorolták az Isten és felebarát iránti szeretet legfőbb parancsát.

 

A boldoggáavatási ünnepség befejezése nem zárta le az iránta tanúsított tiszteletünket, emlékét az idei évben is ébren akarjuk tartani. A 2011-es esztendő szintén kapcsolódik Boldog Bogdánffy Szilárdhoz, hiszen születésének 100. évfordulóját, centenáriumát ünnepeljük.

                       

Boldog Szilárd püspök 1911. február 21-én született a Torontál vármegyei Feketetó (Crna Bara) faluban, ahol csupán néhány évet élt szüleivel és két testvérével. Innen Torontálkeresztesre költöznek, majd Temesvárra, ahol a Piarista Főgimnáziumban érettségizik. Ekkor kéri felvételét a nagyváradi egyházmegye papnövendékei közé. 1931-ben főpásztora b.e. Fiedler István a budapesti Pázmány Péter Magyar Királyi Egyetem Teológiai Karára küldi, ahol a Központi Papnevelő Intézet lakója. Felsőfokú tanulmányait doktori disszertációval fejezte be ugyanezen egyetemen. Pappá szentelése Nagyváradon volt 1934. június 29-én, amikor az egyházmegye főpásztora Fiedler István püspök megáldotta Váradőssiben az újjonnan épült templomot Lizieuxi Szent Teréz tiszteletére.

 

Hazatérése után a szatmári és a váradi teológián tanít, ahol tanártársa későbbi püspökének Isten Szolgája Dr. Scheffler János szatmári püspöknek és váradi apostoli kormányzónak, akinek boldoggá avatása ez év július 3-án lesz Szatmárnémetiben. A kettejük közötti kölcsönös tiszteletet és bizalmat az is igazolja, hogy a szatmári püspökség bombatalálata következtében magára maradt János püspök Bogdánffyt kéri fel és hívja magához Szatmárra, hogy legyen titkára és mind a két egyházmegye tanácsosa.

 

Az induló romániai egyházüldözés láttán XII. Pius pápa rendelkezésének megfelelően Scheffler püspök őt nevezi ki esetleges utódaként a váradi egyházmegye számára. A bukaresti pápai nuncius Gerard Patrick O’Hara titokban püspökké szenteli Bogdánffy Szilárdot 1949.  február 14-én. Amit a nuncius a szentelési beszédében mondott: ”Szilárd Testvérem, téged a vértanúságra szentellek püspökké”, hamarosan bekövetkezett, mert még abban az évben Szatmárról Nagyváradra jövet letartóztatják. Megjárja az ország hirhedt börtöneit, 1953 október 1-én Nagyenyeden halt meg. Itt temetik el a rabtemetőben, de közben sírját beépítették, így ereklyéi nincsenek, csak áldott emléke maradt. Hősiessége elismeréseként a Szenttéavatási Kongregáció teológus szakértői 2009. október 17-én azt nyilatkozták: „ez a hős püspök Krisztus vértanúja.”

 

Születésének centenáriumára emlékezve március 12-én szombaton, egy konferencia keretében szeretnénk hős alakját megidézni. Az ünnepség előestéjén, március 11-én, pénteken este 6 órakor ünnepélyes vesperást tartunk a székesegyházban a Székeskáptalan és az egyházmegye papságának részvételével, amelyre híveinket is várjuk együtt imádkozni. Másnap, 12-én szombaton, a 11 órától kezdődő konferencián a püspöki palota dísztermében Dr. Tempfli Imre egyháztörténész, stuttgarti magyar lelkész kortörténeti előadása kerül bemutatásra, Lakatos Attila történész a Boldog életétútját mutatja be, Dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató pedig Szilárd püspök doktori disszertációját tart recenziót. Mindezek után Emődi András levéltáros az erre az alkalomra könyv alakban is megjelentetett teljes peranyagot ismerteti a hallgatósággal. Az ünnepség alkalmával emlékkötet is készült, melyet az előadás végén meg lehet vásárolni. Az esemény ünnepi hangulatát Oláh Boglárka és Kosza Ágnes hegedűjátéka teszi élményszerűvé.

 

 

Imádkozzunk és ünnepeljünk együtt mindkét nap és kérjük: Boldog Szilárd vértanú püspök légy hozzánk jó, kérünk légy Istennél értünk Közbenjáró!