Böcskei László megyéspüspök ezüstmiséje

 

László öcsém a tettek embere” – így jellemezte Roos Márton, a Temesvári Egyházmegye főpásztora prédikációjában Böcskei László püspököt 2015. június 16-án a Nagyváradi Székesegyházban. Ezüstmisére érkeztek 18.00 órakor a nagyváradi hívek és az egyházmegye papjai, hiszen 25 évvel ezelőtt, 1990. június 24-én, a jelenlegi nagyváradi püspök a temesvári székesegyházban részesült az Egyházi Rend Szentségének második fokozatában, ekkor szentelte pappá Kräuter Sebestyén püspök.

Böcskei László püspök meghívta az ünnepi alkalomra egykori évfolyamtársait, akik most lelkipásztori szolgálatot teljesítenek több egyházmegye plébániáin. Jelen voltak Bartos Károly, kézdisárfalvi, Bogdán István, érmihályfalvi, Butnaru Antal, temesrékási, Mihály József, jobbágytelki, Opra István, szentkatolnai és Simó Ferenc, marosvásárhelyi plébánosok. Az ünnepi szentmisén részt vett Sővér István, zilahi esperes-plébános is, aki – bár évfolyam társa volt a jubilálóknak – csak egy évvel később lett pappá szentelve. Ketten az évfolyamtársak közül nem jutottak el az ünnepre: Szeles Tibor, aki jelenleg Peruban missziós atyaként tevékenykedik, illetve jelenleg a Stuttgarti Egyházmegyében szolgálatot teljesítő egyik lelkipásztor.

A szentmise bevezető gondolataiban Böcskei László püspök felvázolta azokat az előzményeket, amelyek lehetővé tették a saját egyházmegyéjében való pappászentelését.  Az 1989-es események után a Szentszék újra püspököket állított azon egyházmegyék élére is, amelyek a kommunizmus ideje alatt nem voltak elismerve. Ennek következtében azok az erdélyi, nagyváradi és temesvári egyházmegyés papnövendékek, akik 1984-1990 között végezték tanulmányaikat a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben már saját egyházmegyéjükben lettek pappá szentelve. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök egy volt közülük.

Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök is eljött, hogy római katolikus testvérével együtt ünnepeljen.

A liturgia zenei részét a Székesegyház Zenekara és Kórusa biztosította, Kristófi János karnagy vezényletével.

A szentmise végén Fodor József általános helynök köszöntötte a jubiláló lelkipásztorokat, ő adta át Böcskei László főpásztornak az egyházmegyés papok nevében az ezüstmisés ajándékot, egy új pásztorbotot.

Az ünnepeltek virágcsokrokat vehettek át a Nagyváradi Püspökség alkalmazottaitól. A szentmise ezüstmisés áldással ért véget.

 

KÉPSOROZAT


FELVÉTEL

 

VIDEO