A Levéltárat támogatta a Bethlen Gábor Alap

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Levéltára 1998-ban alakult újjá. A volt püspökségi és káptalani levéltárak dokumentumanyagának több száz folyóméternyi állományait 1968-ban államosítottak. Az egyház tulajdonában megmaradt irattár (18-20. századi dokumentumok) jelentős részét az egyházmegye mintegy 12.000 km2-es területéről származó anyakönyvi másodpéldányok teszik ki. Az Egyházmegye komoly erőfeszítéseket tesz az irattár fenntartásának és folyamatos feldolgozásának érdekében, azonban anyagi lehetőségei korlátozottak.

Amellett, hogy az említett másodpéldányok egy központi adatbázist alkotnak, ezek az összességükben több tízezer személy adatait tartalmazó anyakönyvek egyetlen biztonsági másolatai is, így megőrzésük rendkívüli jelentőséggel bír. Ezen kívül számos demográfiai adatot is szolgáltatnak a kutatók, családtörténészek számára is az 1820-as évektől napjainkig. Őrzik a plébániák történelmi pecsétjeit, plébánosaik nevét. Jelentőségüket Bihar megye és az egyetemes magyarság történetében talán nem is szükséges hangoztatni.

A Bethlen Gábor Alap által támogatott projekt elsődleges célja az anyakönyvi másodpéldányok állagmegőrzésének biztosítása, illetve ennek javítása (a formanyomtatványok kötetbe kötése, a sérült kötetek újrakötése) volt. Számszerűsítve ez 75 új kötet megvalósítását és további 30 kötet újrakötését jelentette.

A projekt előkészítő tevékenységei 2013 őszéig lezárultak, 2013 októberében pedig kezdetét vehette a tulajdonképpeni állagmegőrző munka, amelyet 2014. január végén zártunk le. A Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatást a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség önerő formájában kiegészítette, így hozzájárulva az összesen több mint száz kötet bekötéséhez.

 

Csorba Sándor

levéltáros