Támogatás kutatóterem kialakításához

 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye levéltárának állománya (a plébániai és a rendi levéltárak beszállításának betudhatóan) illetve kutatóinak száma folyamatosan bővül. Bár az egyházmegye az előállt helyzetre korábban nem volt felkészülve, mindkét új tényezőt kezelnie kell és kezelni kívánja. Ebből a megfontolásból új raktárhelyiségeket bocsájtott a bővülő gyűjtemény rendelkezésére, továbbá egy kutatóterem kialakítása által kívánja a növekedő mértékű kutatási igényeket is kielégíteni.

A fentiekben megfogalmazott problémák (az irattár tárolókapacitásának bővítése és egy kutatóterem kialakítása) orvoslását egyrészt saját erőből, másrészt külső támogatás bevonásával kívánjuk megoldani.

Az állományvédelmi irányelvekkel egyező, szakszerű levéltári munka elvégzésében a Bethlen Gábor Alap a folyó évben már negyedik alkalommal nyújtott résztámogatást, amely támogatás mértéke 2016-ban 300.000 (háromszázezer) forint volt. A támogatás összegét saját forrásokkal kiegészítve az intézménynek sikerült beszereznie egy számítógépet a mára már elavult számítástechnikai eszközei helyett. Szintén, a már megnevezett forrásokból harminc folyóméterrel bővítettük az irattár tárolókapacitását is.

Első tevékenységként a kutatók szolgálatára bocsájtott terem kiürítését valósítottuk meg. Az itt tárolt iratokat kötegenként nyilvántartásba vettük, majd átszállítottuk (a projekt keretén belül beszerzett polcokkal felszerelt) raktárba. Ezt követően a kutatóterem számára biztosítottuk a megfelelő bútorzatot.

A digitális formátumban kiadott dokumentumok irányába egyre inkább fokozódik az érdeklődés, ennek kezeléséhez pedig elengedhetetlen egy számítógép a kutatók rendelkezésére való bocsájtása. A jelen projekt keretén belül ezt az eszközt is sikerült beszereznünk.

A beszerzett eszközök nem kizárólag a levéltárat működtető munkatárs munkáját teszik hatékonyabbá, de jelentős mértékben hozzájárulnak az egyházmegye történelmi értékeinek megőrzéséhez, ugyanakkor a kutatási kérelmek szakszerű kielégítéséhez is.