Betegeket látogat meg a főpásztor

 

 

Szemei a vaknak, lábai a sántának – ezek kell hogy legyünk mi, szenvedő embertársaink számára Ferenc pápa felszólítása szerint, amelyet idén, a Szent II. János Pál által alapított 23. Betegek Világnapja alkalmával Jób könyve alapján fogalmazott meg (Jób 29,15).

A szentatya üzenetében fordul úgy a betegségben szenvedő embertársaink felé, mint a rájuk figyelmet fordító, őket gondozó és ápoló személyek felé, kihangsúlyozván azt a tényt, hogy az ő türelmes, a világ szemében értelmetlennek és haszontalannak tűnő, néha hosszú éveken át tartó szolgálatuk, az életszentség útján való haladást jelentheti.

A nagyváradi római katolikus megyéspüspök, Böcskei László, valamint az egyházmegyei Caritas Catolica egyesület vezetői Rajna József elnök és Kiss Károly ügyintéző-igazgató személyében, beteglátogató körutat tesznek Fugyivásárhelyen, Szalontán és Nagyváradon 2015. február 10-én, kedden. A Caritas altal megszervezett és koordinált házi betegápolást gyakorló munkatársakat fogja elkísérni a főpásztor az egyes szolgálati helyekre, a munkájuk gyakorlásához nyújtott bátorítás jeleként. Ugyanakkor az is szándékában van az egyházi elöljárónak, hogy látogatása alkalmával a szenvedőknek vigasztalást nyújtson betegségükben a találkozás, meghallgatás, beszélgetés, törődés által. A püspök látogatása egyben kifejező jele akar lenni annak, hogy a beteggondozás nem csak orvosi ellátást jelent, amelyet kifejezetten intézményesített formában lehet végezni, hanem jelent közelséget, jelenlétet, meghallgatást, jó szót, türelmet, mindezt pedig bárki közülünk gyakorolhatja, ha egy kis figyelmet és időt szán rá. Meghívást intéz ezzel a főpásztor a hívekhez az önkéntességre, a krisztusi szeretet ilyen formában való gyakorlására is.

Február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya emléknapján, amely egyben a betegek huszonharmadik világnapja is, 17.00 órakor Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi római katolikus székesegyházban, amely keretében kiszolgáltatja a betegek kenetét az ezt igénylő, betegségben szenvedő személyeknek.