A betegek kenetének kiszolgáltatása

 

„Ti, akik a leginkább érzitek a kereszt súlyát, ti, akik sírtok, ti, ismeretlen szenvedők, merítsetek ismét bátorságot: titeket részesít előnyben Isten országa, a remény, a boldogság, az élet országa; a szenvedő Krisztus testvérei vagytok!”(II. Vatikáni Zsinat tanítása)2010. február 11-én, pénteken, Szűz Mária Loudes-i jelenésének ünnepén, a Betegek Világnapján 17.00 órakor a nagyváradi Székesegyházban ünnepi szentmise keretében részesülhetnek a betegek kenetében az egyházmegye beteg vagy idős hívei. Szent Jakab apostol levele 5. fejezetének  14. versében ezt írja:  „Beteg valamelyitek? Hivassa el az egyház előljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg  olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja.” A szentség felvételéhez szükséges a kegyelmi állapot (gyónás, szentáldozás), illetve a kellő megokoltság (előreheladott kor vagy komoly betegség). A szentmise után kerül sor a havonta tartandó, második pénteki szentségimádásra.