Beszámoló - Bogdánffy-zászló Nagyvárad-Újvárosban

2010. augusztus 21-én  a Szent László templom főbejárata fölé elhelyeztük az óriásplakátot, jelezve egyházmegyénk nagy eseményét: Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk boldoggá avatását.

Vasárnap, augusztus 22-én a Székesegyházi Bazilikából Ft. Mahajduda János segédlelkész kiséretében egy küldöttség elhozta és átadta azt az esperesi zászlót, amely figyelmeztet a hű és okos szolgára, Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre, aki minden megpróbáltatás ellenére hű maradt Krisztus egyházához és a római pápához. Ő hűen kiállta a börtönben a kínzásokat, nem akart előnyt és elismerést, inkább vállalta a szenvedést.

A 11,30-kor kezdődő szentmisén a hívek közössége előtt átvettük a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Böcskei László megyéspüspök úr által elindított Bogdánnffy zászlót azzal az ígérettel, hogy hűek akarunk lenni az Egyházhoz, hűek a Szentatyához. Megkezdtük a kilencedet és kértük a Mindenható Urat hívjon Isten Szolgája Bogdánffy Szilárdhoz hasonló, bátor, tiszta fiatalembereket, hogy a papi életformát vállalva, önmagukról lemondva Isten és a lelkek szolgálatára szenteljék magukat.