Templombúcsú nagyvárad-olasziban - beszámoló

A húsvét utáni hetedik vasárnap, Pünkösd, a nagyvárad-olaszi templom búcsúnapja.

A szépen feldíszített templomban (az oltárokat  több mint 60 virágcsokor ékesítette, az oltárterítőket "piros pünkösdi" varottasok szegélyezték), 11.30 órakor, több mint háromszáz hívő jelenlétében dr. Nemes György váci piarista atya és Kiss Albert főesperes-plébános celebrálta a szentmisét, népes ministráns kiséretben. A gyóntatószékben Székely Antal segédlelkész szolgált.
Szentbeszédében Nemes György kiemelte az egyház harmadik legnagyobb ünnepének a jelentőségét.
Közreműködött a plébániai Bihari Sándor vegyeskórusa Kiss Géza Lóránd kántor-karnagy vezetésével. A népénekeken kivül Smetana és Dvorak művei is felcsendültek, a szentmisét a pápai himnusz, nemzeti imánk és Charpentier Te Deum-a zárta.
A jövő héten is szép ünnep lesz a templomban: Szentháromság vasárnapján ugyanis nyolc gyermek először  járul szentáldozáshoz.
 
Komáromi Ernő, nagyvárad-olaszi plébánia