Beszámoló az Egyházmegyei Ministránstalálkozóról

 

Szeptember 24-én a nagyváradi egyházmegye 25 plébániájának közel 300 ministránsa „A te házad otthonunk” mottó jegyében érkezett Szentjobbra a II. Egyházmegyei Ministránstalálkozóra.

A regisztrációt követően a résztvevők szentmisén köszönték meg Istentől kapott hivatásukat.  A szentmise főcelebránsa, Böcskei László megyéspüspök köszöntő beszédében az egyház kincseinek nevezte az egybegyűlt fiatalokat. A főpásztor a nap szentjét, Szent Gellért vértanú püspököt, Szent Imre herceg nevelőjét, a magyar ifjúság védőszentjét, az ő életáldozatát állította példaként a résztvevők elé: minden körülmények között vállalnunk kell hitünk megvallását a világban, hisz mindenkinek jól meghatározott helye és feladata van az Egyházban. A ministránsok azok, akik az ószövetségi gyermek Sámuel példájára az Úrhoz egészen közel, a templomban teljesítenek szolgálatot. A családban, az iskolában, bárhol járnak a világban igyekeznek méltóak maradni ahhoz, Aki őket a szolgálatra meghívta („Ha most házad elhagyom, kísérj minden utamon, ne felejtsem soha orcád, add, hogy méltó legyek hozzád. Ámen.” – Ministráns imája a szentmise végén)

A szentbeszéd után rövid elmélkedés következett, amit Módi Blanka vincés nővér állított össze a lelkiélet útjelző tábláit felhasználva: szükséges a mindenapok forgatagában megállni, elcsendesedni, lelkileg is töltekezni, útkereszteződésben, döntés előtt a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kérni, s hátrahagyni mindazt, ami fölösleges, hisz „keskeny az út, amely az életre visz” (Mt 7,14).

A lelki táplálék és a püspöki áldás után ebéd következett, majd a ministráns tudnivalókról szóló filmet tekintettek meg résztvevők.

A nap várva-várt programja volt a vetélkedő, melyen szellemi és ügyeségi képességüket mérhették össze a ministránsok. Míg a szellemi vetélkedőn a zsűri a versenyzők hittani és szentírási ismereteire volt kíváncsi, a HÁLÓ Egyesület tagjai által irányított ügyeségi vetélkedőn a zsákbaugrás, a „vizen járás” és a zsonglőrködés „tudományában” való jártasságukat bizonyíthatták a résztvevők. A szervezőknek hála, a nap végén nem csak a díjazottak, hanem  mindenki sok szép élménnyel gazdagodva térhetett haza.

Külön köszönet jár a házigazdáknak: a szentjobbi plébánosnak, Kurila Gábornak és a szentjobbi híveknek, akik idén is a rendezvényhez méltó helyszínt biztosítottak. A résztvevők egyöntetű szavazata alapján a III. Egyházmegyei Ministránstalálkozónak is Szentjobb ad majd otthont.