Beszámoló az ifjúsági referensek képzéséről

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezésében, március 23. és 24-én képzést tartottak az egyházmegye esperesi kerületeiben tevékenykedő ifjúsági referensek számára, valamint mindazoknak akik érintettek az ifjúság nevelésében. A képzést Szilvágyi Zsolt kanonok-plébános vezette, aki több éven keresztül volt a temesvári egyházmegye ifjúsági vezetője.

A továbbképzés első napján Zsolt atya felvázolta azt a kort amelyben élünk. Rávilágitott arra, többek közt, hogy most van a globalizáció kora amikor “az ember úgy érzi, hogy a világközösség tagja (ls. közösségi portálok)  mégis egyre inkább magányos, és sokkal nehezebben alakit ki humán kapcsolatokat“. Egy olyan deszakralizált világban élünk amikor a hit és a keresztény értékek sajnos válságba kerültek. Ennek ellenére nem szabad kétségbe esnünk, mert mi csak magvetők vagyunk. Szilvágyi Zsolt atya idézte XVI. Benedek pápa Spe salvi enciklikáját, amelyben a Szentatya hangsúlyozza, hogy „mi a reményre vagyunk megváltva” azaz bennünket a remény kell jellemezzen. A következőkben az atya irányításával a jelenlévők közösen próbáltak megoldásokat keresni, annak érdekében, hogy az ifjúsági munka hatékonyabb legyen, hisz erre ösztönöz bennünket VI. Pál pápa megnyilatkozása is, amely szerint ,,a megváltozott társadalmi helyzet kikényszeríti tőlünk, hogy újragondoljuk módszereinket, és minden erőnkből új utakat, új eszközöket találjunk, amelyekkel a keresztény üzenetet elfogadhatóvá tehetjük a mai ember számára.” (Evangelii nuntiandi, nr. 3). Zsolt atya kihangsúlyozta: „fontos, hogy nyitottak legyünk a fiatalok etikai, szociális és teológiai problémái előtt.“

A képzés második napján néhány gyakorlati alapelvet hallhattunk az ifjúsági munkával kapcsolatban. Fontos a fiatalokért végzett ima és személyes példamutatás. “Ne feledjük el, a fiatalok nagyitóval vizsgálják az életünket. Úgy tekintenek ránk, mint olyan emberekre, akik megtalálták a helyüket a világban és akiket az értékek területén viszonyitási pontnak tekinthetnek. A mai fiatalság irtózik attól, ami mesterkélt és hamis. Csupán hiteles embereknek van esélyük, hogy a hit terén nevelőjük lehessenek“ figyelmeztetett az előadó.

A tartalmas együttlét alatt minden jelenlevő megoszthatta tapasztalatait az ifjúsági munkával kapcsolatban. A közös ima és szentmise megélése családias hangulatot varázsolt közénk.

Szabó Ervin, a Szent László Gimnázium spirituálisa