Egyhazmegyei Ministráns Találkozó - beszámoló

KÉPGALÉRIA

„Valami nagyon szépet Istenért és a ministránsokért!” Ebben a hangulatban kezdtük meg az V. Egyházmegyei Ministráns Találkozónak a szervezését. Hálás szívvel gondolok azokra az önkéntesekre, akik szeretettel és örömmel vállalták a munka fáradalmait, akik készségesen  ajándékozták idejüket és tehetségüket Isten nagyobb dicsőségére és mindannyiunk örömére. A találkozóra szeptember 20-án került sor, ismét Szentjobbon. Mottóul Ferenc pápa szavait választottuk: „Vigyétek el az evangélium fényét mindenkinek!“

 

A reggeli órákban érkező ministránsokat mosolygós fiatalok fogadták, regisztrálták. Öröm volt ismerős arcokat felfedezni az érkező plébániai csoportokban. Azok a fiatalok, akik első alkalommal vettek részt a találkozón, ők is hamar otthon érezhették magukat, hála ezért Ervin atyának és a Kontraszt Együttesnek, akik szeretetükkel és tehetségükkel ráhangolták az érkezőket a találkozóra.

 

A szentmisét egyházmegyénk főpásztora, Böcskei László mutatta be. Bátorító szavakkal fordult a szentmise elején a jelenlevőkhöz, Ábrahám példáját állítva elénk: nem mai történet, mégis a ma embere/ministránsa számára is van aktualitása. Isten arra hívja Ábrahámot, hogy kövesse: hagyja maga mögött atyja házát, és menjen arra a földre, amelyet mutat neki. A híváshoz ígéret is kapcsolódik: ha engedelmeskedik, benne nyer majd áldást a föld minden nemzetsége.

A ministráns is, amikor az oltárhoz lép, amikor részt vesz ezen a találkozón, a Jóisten hívó szavát követi. Útra, úton levésre, az Ő követésére kap meghívást. Ha meghallja ezt a hívó hangot, és engedelmeskedik neki, mások számára, az egész közösség számára áldássá válik. Ábrahám mielőtt elindul, összecsomagol. Felkészül az útra. A ministránsok is elkészítették saját csomagjaikat a találkozóra: örömmel, lelkesedéssel, szeretettel, étellel-itallal töltötték meg zsákjaikat. Mindezek mellett még valami helyet kapott a zsákban: a telefon. Mi is a telefon, miért is van szükség rá? Mert a ministráns nem magányra kap meghívást, hanem közösségre, hogy másokkal kapcsolatba lépve továbbadja az örömhírt, megossza velük a jó Isten áldását.

A prédikációban Jézus és a ministráns között levő mély kapcsolatról hallhattunk. Jézus elküldi apostolait, hogy hirdessék az evangéliumot, beteget gyógyítsanak. Amikor visszatérnek, beszélget velük. Az apostolok elmondják Neki tapasztalataikat, sikereiket és kudarcaikat. Jézus meghallgatja őket, mellettük áll örömeikben és csalódásaikban/elkeseredésükben. Bátorítja őket. Így tudják folytatni a küldetésüket/hivatásukat. A ministránsnak is fontos, hogy állandó kapcsolatban legyen Jézussal. Beszélgessen Vele, erőt merítsen Belőle, megpihenjen Nála, Őt kövesse. Szüksége van rá, mint az élőlényeknek a napra. Nélküle nincs élet. Ministránsnak lenni annyi, mint megmaradni az éltető napsugarak ölelésében.

 

Néhány szimbólum is került az oltár elé:

- Gyertya, mint Isten irgalmának és szeretetének jelképe: amikor kétségek, csalódások, félelmek sötétségében botorkálunk, Ő az, aki mellett megtaláljuk szívünk békéjét.

- Zseblámpa, mint a Szentírás jelképe, hiszen Isten szava minden időben utat mutat számunkra;

- Viharlámpa, mint az Istenbe vetett reményünk jelképe: az Ő szeretete és jósága akkor is kísér, mikor körülöttünk és bennünk vihar tombol. 

- Világítótorony, amely azokat az embereket jelképezte, akiket Isten mellénk állít, hogy óvjanak bennünket. Életünk tengerén szüleink, tanáraink, plébánosaink mutatják a helyes ösvényt, vigyáznak ránk, hogy ne vétsük el a felé vezető utat és életünk hajója ne fusson zátonyra.

- Nap, mint Isten gondviselő szeretetének jelképe: Ő az, aki mindig megadja nekünk, amire szükségünk van.

 

Ebéd után a ministránsok a Háló Egyesület által szervezett ügyességi és Vakon Orsolya hitoktató által összeállított szellemi vetélkedőkön mérhették össze képességeiket. Az érdekes, izgalmas megmérettetés után a legügyesebb csapatokat díjaztuk, majd lassan a búcsúzás pillanatai következtek.

 

Hálás köszönet a Jóistennek minden ministránsért, plébánosért, hitoktatóért, kísérőért és azért, hogy ránk mosolygott a jó idővel!

 

Modi Blanka, vincés nővér