Beszámoló - Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó

 

„Örüljetek az Úrban szüntelenül!”(Fil4,4) Június 2-án, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye idei ifjúsági találkozóján közel 500 fiatal válaszolt erre a szentírási buzdításra. A szervezők az öröm jelképével egy mosolygós arcot ábrázoló kitűzővel várták a résztvevőket, ami derűt szült az egyházmegyéből, a szomszédos temesvári egyházmegyéből és a vajdaságból érkezett ifjú szívekbe. Az „őrangyalok”  jó házigazdákként kedves szóval fogadták a távolról és közelről érkező fiatalokat, a szabadkai Ébredés zenekar pedig énekkel és tánccal gondoskodott a jó hangulatról.

Tanúságtétel, hitvallás volt a fiatalok vonulása a kereszt nyomában a Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont épületéből a székesegyházba. Énekkel és imával tettek tanúságot hitükről, fénylő jelként, a világ világosságaként tündökölve a nézelődő lakosok előtt. A székesegyházba érve a menet elcsendesült és a találkozó moderátora, Szabó Ervin segített ráhangolódni a szentmisére.

A harangok zúgása jelezte a szentmise kezdetét, amit Böcskei László megyéspüspök mutatott be hálaadásul az összegyűlt fiatalokért. A zenei szolgálatot az Ébredés zenekar, valamint a Szenvedő Krisztusról Nevezett Missziós Nővérek vezett román ajkú csoport látta el. A felolvasott evangéliumi rész Szent Máté könyvéből hangzott el, amely a földi javak mulandóságára és a szerető Isten gondviselésére mutatott rá: „Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!”. Néhány hétköznapi, egyszerű, de mégis szimbólum jelleggel bíró tárgy segítségével rajzolódott ki a találkozó szimbóluma: egy mosoly, ami a nap folyamán sokak arcán visszatükröződött.

A szentmise után a szervezők a székesegyház előtt várták a résztvevőket, és így mindenki csatlakozhatott a korosztályának megfelelő kiscsoporthoz. Az ebéd elköltése után ismerkedő játékok, a témához kapcsolódó beszélgetések következtek, végül szórakoztató játékokkal fejeződtek be a kiscsoportos tevékenységek.

A találkozót lezáró kulturális programban az Ébredés zenekar félórás koncerttel fokozta a résztvevők jókedvét, tánc rázta fel a kissé már elfáradt fiatalokat, végül pedig triál-kerékpár  bemutató növelte a nézők, de főként az önkéntesek adrenalinszintjét.

Mindezek végén Vakon Zsolt ifjúsági lelkész köszönte meg a fiatalok részvételét, majd jó utat kívánva nekik a jövő évi Egyházmegyei Ifjúsági Találkozóra is meghívta őket.

Szól a köszönet a VÁR–LAK Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljainak, a Szent Pál közösségnek, a HÁLÓ Egyesületnek, akik önkéntesen vették ki részzüket a találkozó megszervezéséből. Köszönjük a plébánosoknak, hogy a fiatalok utazásáról gondoskodtak és elkísérték őket. Végül szól a köszönet a fiataloknak, hogy együtt örülhettünk az Úrban, és örömünk sokszorozódhatott egymás örömében!   

Ertsey Melinda, pasztorál asszisztens