Beszámoló - Bogdánffy-zászló átadása Bélfenyéren

Böcskei László megyés püspök egy órával a szentmise előtt érkezett Bélfenyérre, hogy elbeszélgessen az 1 híján 30, bérmálkozásra készülő gyerekkel, fiatallal. A jó hangulatban zajló beszélgetés után kezdődött meg az ünnepi mise. Az ünnepre olyannyira megtelt a templom, hogy akik utoljára érkeztek, már csak állóhelyet találtak. A szentmise elején Gyenge Béla nagyszalontai plébános adta át Kiss Márton házigazda atyának a Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatására készített vándorzászlót. Ezáltal, egyszersmind meghívva az egyházközséget az októberi boldoggá avatásra. Ezt követően a bérmálkozók verssel és virággal köszöntötték a püspök atyát.

 

Prédikációjában a főpásztor az Apostolok Cselekedeteiből az 1 fejezet 8. versét idézte: „mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam (…) egészen a föld végső határáig.” Ebből a bibliai részből kiindulva buzdította homíliájában a püspök atya a Szentlelket váró 29 fiatalt. Elmondta, hogy miután az apostolokra leszállt a Szentlélek, bátran hirdették Isten igéjét, s hogy ez mindannyiunknak kötelessége. „A Szentlélek meghozza a csodát, képessé tesz arra, hogy Istenre figyeljünk, hogy elmondjuk a világnak, hogy Isten jó hozzánk, hogy Isten a jóság. Nem állhatunk meg a tanúságtevésben. Bele kell kiabálnunk a világba, hogy van jó, van érték.” Végül arra kérte a fiatalokat, hogy Jézusra is úgy tekintsenek, mint egy jó barátra, s a nehéz pillanatokat bízzák rá. Osszák meg vele, adják neki gondolataikat.

 

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása előtt a főpásztor azért imádkozott, hogy a Szentlélek adja meg az erőt és világosságot, hogy minden bérmálkozó és megbérmált megtalálja feladatát és küldetését az egyházban, a világban.  

 

A szentmise után az egész szertartás alatt is a zenéért felelős nagyváradi Talentum együttes tartott rövid koncertet az egybegyűlteknek.

 

Az ünnepséget követően szeretetvendégség volt, mely a jó hangulatnak és a kellemes társaságnak köszönhetően csak késő délután ért véget.

 

Balázs Natália