Beszámoló - Bogdánffy Szilárd Zarándoklat

2010. augusztus 31. és szeptember 3. közötta Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egykori főpásztorának, a 2010. október 30-án boldoggáavatandó Bogdánffy Szilárd vértanú püspök fiatal éveinek legfontosabb színhelyeit látogatta végig kispapjai és papjai kíséretében Böcskei László megyéspüspök. A négy napos program célja egyrészt az volt, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek a szentéletű püspök életébe, másrészt hogy az egyházmegyék közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzék.  

Kedden a zarándoklat első állomásaként a főpásztor s a kispapok a temesvári piarista templomban mutattak be szentmisét, ahol Bogdánffy Szilárd 1925-1929 között, mint az akkori Piarista Főgimnázium (mai Gerhardinum) diákja gyakran imádkozott. Szerdán délelőtt a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek templomát mutatta be a zarándokoknak Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi  plébános, ahol első szentmiséjét tartotta az 1934. június 29-én a Nagyvárad-Őssi Kis Szent Teréz Plébániatemplomban pappá szentelt Bogdánffy Szilárd. Martin Roos temesvári megyéspüspök vezetésével a nagyváradi csoport felkereste a szentéletű püspök szüleinek sírját, hogy közösen imádkozzanak az elhunytak lelki üdvéért és a keresztény szülőkért, családokért. A temesvári program utolsó állomásaként meglátogatták a város első hospice központját, a 2006-ban alapított Isteni Irgalmasság Házát, melyet a ferences nővérek működtetnek s ahol 2008. január 29-én elhunyt Kräuter Sebestyén temesvári püspök.

Délután a szerbiai Nagykikindán Szemerédi Pál plébános fogadta a zarándokokat, bemutatta az 1811-ben felszentelt Assisi Szent Ferenc plébániatemplomot, majd elvezette őket Feketetóra, a szentéletű püspök szülőfalujába. A környékbeli papokkal és hívekkel közösen Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a feketetói templomban, melynek szomszédságában Bogdánffy Szilárd gyermekéveit töltötte. A főpásztor homiliájában két igen fontos értékre hívta fel a jelenlévők figyelmét: a hűségre és az áldozatvállalásra. Mindkettő meghatározta a szentéletű püspök életét s jellemeznie kell a 21. század keresztényének életét is. Feketetóról Csókára vezette át a zarándokokat Mellár József plébános, ahol bemutatta a Szentháromság plébániatemplomot, a későbbi főpásztor keresztelésének helyszínét.

Estére érkeztek meg a zarándokok Nagybecskerekre, a püspöki székhelyre, ahol a szállás elfoglalása után Gyuris László székesegyházi plébánossal, Tietze Jenő protonotáriussal, Halmai János segédlelkésszel és Csipák Csaba székelykevei plébánossal egy közös vacsorán vettek részt, ahol a vendégek megismerkedtek a helyi konyha és a helyi egyház specifikumaival.

Csütörtökön a székesegyház meglátogatása után a zarándokok Versecre indultak, az út szerbiai részének utolsó állomására, ahol a város fölé emelkedő 1729-ben épült Szent Kereszt Kápolnát keresték fel, majd Erős Mihály plébános bemutatta a Szent Gellért tiszteletére felszentelt neogót plébániatemplomot.

A hazafelé vezető úton a Duna romániai partján letelepedett cseh közösségeket is felkereste a nagyváradi csoport: az éjszakát az elszigetelt Eibenthalon töltötték, ahol megtapasztalhatták a helyiek egyszerű életkörülményeit és vendégszeretetét. Pénteken ellátogattak a Duna partján fekvő Orsovára, ahol a szabadságharc végén 1849-ben elásták a Szent Koronát és 1853-ig itt őrizték. Temesvárra érkezve a zarándokok örömmel és lelkiekben gazdagodva újságolták, hogy a szentéletű püspök, Bogdánffy Szilárd személye valóban összeköti az egyházmegyéket.