Beszámoló - animátorképző

 

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Központja a tavalyi évhez hasonlóan idén április 16 és 20 között szervezte meg az animátorképzőt Sólyomkőváron. A program elsődleges célja az volt, hogy olyan közösségi vezetőket képezzünk, akik a helyi plébános segítségével ifjúsági csoportot szervezzenek és irányítsanak. A résztvevők Tasnádszántóról, Tasnádról, Érmihályfalváról, Székelyhídról, Margittárólés Nagyváradról érkeztek.

A napirend összeállításánál figyeltünk arra, hogy nagy hangsúlyt helyezzünk az imádságra, hisz a fiatal vezetők az Istennel való kapcsolatukból meríthetnek erőt, bíztatást és lelkesedést meríthetnek a munkájukhoz, Isten jóságának és szeretetének továbbadásához.

Az imádság mellett jelen volt az elméleti és gyakorlati képzés is. Konrád Katalin a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont hitoktatója, valamint a Partiumi HÁLÓ Egyesület tagja interaktív jelleggel mutatták be a közösség célját, fontosággát és jellemzőit.

A tanulás volt idő a játékokra is. Dulău Diana moderálásával a résztvevő fiatalok közösségépítő játékokkal, majd a nap végén a pályázatírás fortélyaival ismerkedhettek meg.

Egy csoport alapvető jellemzője a kommunikáció. Ennek a gondolatnak az elmélyítésére vállalkozott Simon Melinda, bemutatva a kommunikáció fontosságát és formáit.

Mint a jövő csoportvezetői a hét folyamán a résztvevők különböző feladatokkal voltak megbízva (a lelki programok megszervezése, az étkezések előkészítése, vidám est vezetése, stb) s így saját képzésük társszervezői lehettek. Jövőbeli tervek, vágyak, elhatározások és célkitűzések fogalmazódtak meg az animátorképző végén.

Köszönetettel tartozunk a plébános atyának aki befogadott minket, a főtisztelendő atyáknak, akik meglátogattak minket, a képzés vezetőinek valamint a résztvevő fiataloknak, akik küldetésüket bátran vállalva indulnak útnak, hogy plébániájukon életet adjanak egy ifjúsági közösségnek.

Ertsey Melinda, pasztorál-asszisztens