Bérmálás Tasnádon

 

A Szentlélek megerősít és megszentel minket, hogy hitünket állhatatosan megvalljuk és hogy hitünk szerint éljünk.“ Ezekkel a szavakkal járul az oltárhoz az a 27 fiatal, akiket 2012. június 3-án, vasárnap a 10.00 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök a bérmálás szentségében részesít a tasnádi plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését a helyi esperes-plébános, Pék Sándor végezte.