Bérmálás Nagyvárad-Szőllősön - beszámoló

 

Vasárnap délben, 2015. október 4-én, egy nagy családot alkotva gyűlt össze a várad-szőllősi római katolikus plébánia közössége, azt ünnepelve, hogy 11 fiatal és 5 felnőtt részesült a Szentlélek ajándékaiból.
Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: az egybegyűltek arra kaptak meghívást, hogy nyitott szívvel és lélekkel fogadják Isten szeretetét a Szentlélek ajándékai által. Hozzátette: bár ez a meghívás elsősorban a most bérmálkozókhoz szól, azért fontos, hogy a régebben bérmálkozók is a vele kötött szövetségüket megújítva Isten akarata és terve szerint éljék az életüket.

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt, majd az ilyenkor megszokott szertartásrend szerint Pálos István, mint a várad-szőllősi egyházközség plébánosa a főpásztornak bemutatta azon híveit, akik előkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérték. Ugyanakkor tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szent gyónás által készültek elő a bérmálás szentségének felvételére, vagyis méltóak arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket. Ezután a jelöltek a püspök kérdésére válaszolva megerősítették, hogy tudják, mit művel velük a Szentlélek.
Elmélkedésében Böcskei László azt emelte ki: noha a katolikus hívek életében egy egyszerű alkalom a bérmálkozás, az Istennel kötött szövetség egy egész életre kell szóljon, mert az Úr folyamatosan kopogtat szívünk ajtaján, hogy ez a találkozás állandó legyen, együtt haladjunk, küzdjünk és döntsünk az életben. Megjegyezte: a katekizmus szerint a bérmálás egy szentség, melyben a megkeresztelt ember erőt és küldetést kap, hogy Krisztus tanújaként éljen az egyházban és a világban. Ez ugyanakkor két olyan dolgot is feltételez, amiről a katolikusok soha sem szabad megfeledkezzenek: egyrészt arról, hogy a bérmálás szentségében kapnak valamit Istentől, akinek ezáltal az ajándékozó kedve nyilvánul meg, hiszen mindig elénk siet a felajánlásával, másfelől pedig arról, hogy ebből az ajándékozásból hasznuk származik hosszú időkre, nem csupán a változó divathoz alkalmazkodva, hanem életük minden szakaszában.
A főpásztor ugyanakkor arról is beszélt, hogy ez a szép ajándék mindig, vagyis napjainkban is aktuális, nem csak akkor volt érvényes, amikor az első pünkösdkor átalakuláson mentek keresztül az apostolok, és bátran ki mertek lépni a világ elé, tanúságot téve hitükről, hanem most is, ugyanis az ember Isten legcsodálatosabb alkotása, teremtése, ő gondolta ki és álmodta meg a világot, benne mindenkivel, mindannyiunkkal, kivétel nélkül, a mindenkori bérmálkozóknak pedig az az egyik feladatuk, hogy rácsodálkozzanak Isten ezen művére, melynek révén a jóságot és a szépséget mintázta meg mindannyiunkban, azért, hogy gyermekeiként a helyes úton járjunk.

A főpásztor végül három példával érzékeltette azt, hogy a Szentlélek munkálkodása milyen hatást vált ki az életünkben. Hangsúlyozta: egyrészt azért van szükség erre, hogy összehangolódjunk a bennünket szerető Istennel, rá tudjunk hangolódni az ő frekvenciájára, másfelől azért, hogy jól lássuk az eseményeket (a Szentlélek olyan, mint egy szemüveg), harmadsorban pedig annak okán, hogy puzzle-ként összeálljon az a kép, amiben megtörtént az összehangolódás Istennel annak érdekében, hogy harmóniában, rendben és boldogságban élhessünk.

 

FORRÁS: erdon.ro

 

KÉPSOROZAT