Bérmálás Szentjobbon

2012. július 22-én, vasárnap a 10.00 órakor kezdődő szentmisén 36 fiatal ünnepélyesen felvállalja a hitvalló, tanúságtevő életet, amikor Excellenciás Böcskei László megyéspüspök kiszolgáltatja számukra a bérmálás szentségét a szentjobbi Kisboldogasszony plébániatemplomban. A fiatalok felkészítését a helyi plébános, Kurila Gábor plébános végezte.