Bérmálás Magyarpatakon

 

A Szentlélek erejével és Jézus ígéretével megerősítve („Én veletek vagyok mindennap!”) 81 magyarpataki fiatal ünnepélyesen felvállalja hitvalló, tanúságtevő életet, amikor a 2011. július 9-én, szombaton 11.00 órakorkezdődő szentmisében Böcskei László megyéspüspök kiszolgáltatja számukra a bérmálás szentségét. A fiatalok felkészítéséta helyi plébános, Rolnyik Márton plébános végezte.