Templombúcsú Berettyószéplakon

2010. július 25-én, vasárnap templomuk búcsúünnepét tartják a berettyószéplaki hívek. A Szent Anna patronátusa alatt alló templombanmagyar és szlovák nyelven lesznek búcsús szentmisék: 11.00 órakor Ft. Knecht József  selymesilosvai plébános magyar nyelven, 12.00 órakor Ft. Mlinárcsik Ján a nagyváradi Vár Templom plébánosa szlovák nyelven tart szentmisét.