A Romániai Püspöki Konferencia sajtóközleménye

Őszentsége XVI. Benedek pápa a vallásszabadságnak szenteli a 44. Béke Világnapot,

2011. január 1-én

 

„A vallás szabadsága, a békéhez vezető út” – ezt a témát választotta Őszentsége XVI. Benedek pápa a  44. Béke Világnapra.

Ezen alkalommal közzétett üzenetében a Szentatya arra emlékeztet minket, hogy a vallásszabadsághoz fűződő jog az emberi személy méltóságában gyökerezik: „minden személynek lehetősége kell, hogy legyen, hogy szabadon megvallja, kinyilvánítsa, egyénileg vagy közösségileg, a saját vallását vagy a saját hitét, úgy nyilvánosan mint privát szférájában, az oktatásban, a gyakorlatban, a publikációkban, az istentiszteletben és a szertartásokban”.

A Szentatya továbbá kifejezi azon kívánságát, hogy világszerte, „főképpen Európában legyen vége az ellenségességnek és előítéleteknek a keresztényekkel szemben amiatt, hogy életüket következetesen az Evangéliumban megfogalmazott értékek és alapelvek szerint szeretnék alakítani”: „Európa békéljen meg inkább saját keresztény gyökereivel, amelyek alapvetőek a földrész szerepének megértéséhez, amelyet betöltött, betölt és be szeretne tölteni a jövőben is a történelemben; így tapasztalhatja meg az igazságot, az egyetértést és a békét, ha őszinte párbeszédet folytat minden néppel”.

A Katolikus Egyházat mindvégig foglalkoztatta az erőszakos cselekmények leleplezése, valamint a béke alkotása és elősegítése világszerte. Az elmúlt hónapok során a Szentszék ismételten felszólalt, nyilvánosan és határozottan, az európai és ázsiai vallásszabadság megszegési esetei, illetve a Karácsony napján történt Fülöp-szigeteki, nigériai és pakisztáni keresztényellenes erőszakos cselekmények alkalmával. 2010. december 20-án a Római Kúria tagjaihoz intézett beszédében Őszentsége XVI. Benedek pápa első alkalommal beszélt a keresztényfóbiáról.

„Az Istennel megbékélt társadalom – fejezi be a Szentatya – közelebb áll a békéhez, amely nem csupán a háborúskodás hiánya, nem pusztán a katonai vagy a gazdasági hatalom erőfölényéből adódik s még kevésbé a csalárd ravaszkodás vagy ügyes manipulációk gyümölcse. A béke minden egyes ember és minden nép megtisztulása, kulturális, erkölcsi és szellemi felemelkedése folyamatának az eredménye, amelynek során az ember méltóságát teljes mértékben tiszteletben tartják”.

A Béke Világnapját VI. Pál pápa hívta létre 1967. december 8-án közzétett levelében. Az első Béke Világnapot 1968. január 1-én ünnepeltük. VI. Pál pápa azon meggyőződésének adott hangot, hogy a Katolikus Egyház ezáltal azon népek, kormányok és nemzetközi intézmények, valamint azon vallásos intézmények, illetve kulturális, politikai és szociális mozgalmak törekvéseit fejezi ki, amelyek a békefenntartást s annak ideálját szolgálják világszerte – az ifjúság ideálja ez, azon emberek ideálja, akik felismerik, mennyire szükséges s ugyanakkor mennyire fenyegetve van a béke a mai világban. Az, hogy a naptári év első napját a Béke Világnapjává szentelték nem kizárólag vallásos vagy katolikus kezdeményezés. A Katolikus Egyház ezen indítványa annak reményében történik, hogy visszhangra leljen mindazok szívében, akik tehetenek valamit a béke megteremtése érdekében.