Aranymise a Székesegyházban

Főtisztelendő Mészáros Antal nyugalmazott plébános hálát adva 50 év papi szolgálatáért 2013. december 14-én, szombaton 12.00 órakor a nagyváradi székesegyházban mutatja be aranymiséjét. Isten Szolgája Márton Áron püspök 1963. december 8-án szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban.