Aranymise a Székesegyházban

 

„Jézus Szíve, bízom Benned“ 50 évvel ezelőtt ezt választotta papi jelmondatául Nagyságos és Főtisztelendő Mentes József apát-kanonok, aki 2011. december 8-án, csütörtökön Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 11.30 órakor a nagyváradi székesegyházban mutatja be aranymiséjét. Isten Szolgája Márton Áron püspök 1961. december 8-án szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban.