Aranymise Dürnsteinban

  

Hugo Rafael De Vlaminck, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye tiszteletbeli kanonokja 2018. június 17-én pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját ünnepelte az ausztriai Dürnsteinban. Nagyváradi egyházmegyés papok és hívek kíséretében Böcskei László megyés püspök is részt vett az eseményen, megköszönve a jubilánsnak azt a több évtizedes anyagi és szellemi támogatást, ami egyházmegyénk közösségeinek építését és megerősítését szolgálta.