Aranymise a Barátok Templomában

Főtisztelendő Bohács Sándor nyugalmazott plébános hálát adva 50 év papi szolgálatáért 2015. április 25-én, szombaton 18.00 órakor a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban mutatja be aranymiséjét. Isten Szolgája Márton Áron püspök 1965. április 25-én szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban.