Animátorképző Nagyváradon - beszámoló

   

Április 16-18. között a Nagyváradi Egyházmegyei Ifjúsági Központ által szervezett animátorképző számos tevékenységgel várta azokat a fiatalokat, akik arra vágynak, hogy aktívan részt vegyenek a plébánia életében, segítségére legyenek plébánosuknak az ifjúsági munkában. Az egyházmegye minden sarkából érkeztek fiatalok a programra: Tasnádról, Tasnádszántóról, Kárásztelekről, Monospetriből, Szentjobbról, Mihályfalváról és Nagyváradról.

Csoportvezetőink nemcsak a tanításra, az ismeretátadásra fektették a hangsúlyt, hanem a játékra és a jókedvre is. Sok hasznos ismerkedő és csapatépítő játékot tanultunk. Az előadásokból mérhetetlen kincset merítettük: megismertük az animátor jellemét, magatartását, viselkedését, forrásait. A Szentírásról, szentségimádásról, személyes imaidőről hangzottak el hiteles tanúságok, melyek bátorítottak, meggyőztek minket, hogy mi is éljünk ezekkel. Sok mindent le is jegyeztünk, és így bármikor elővehetjük, meríthetünk a tanultakból.

Lehetőség volt arra is, hogy a tanultakat gyakorlatba ültessük: kipróbálhattuk, milyen csoportot vagy játékot vezetni, és így megtapasztalhattuk melyek az erősségeink, gyengeségeink, miben kell még fejlődnünk.

Mindennap szentmisén vettünk részt, ami mindenkit feltöltött, az énekek és a gitár hangja által méginkább éreztük az Úr jelenlétét. Sokunknak a legmeghittebb pillanat a szentségimádás volt: Jézus jelenlétében teljes lelki békére találtunk.

Köszönettel tartozunk A Nagyváradi Római Katolikus Püspökségnek az anyagi támogatásért, Modi Blanka nővérnek a temérdek segítségért és szeretetért, Majoros Tibor akolitusnak, Szilágyi László akolitusnak és Vakon Zsolt atyának a kiváló programokért, előadásokért, a jókedvért és a figyelmességért.

Istennek legyen hála!

Molnár Krisztina, Nagyvárad