Egyházi alkalmazottak találkoztak Nagyváradon

 

„A közösségi élet jól látható példája a plébánia, mely a különböző embereket összefogja és bekapcsolja az Egyház egészébe. Az Egyház közösségein belül annyira szükséges a világi Krisztus-hívők, férfiak és nők munkája, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes a lelkipásztorok apostolkodása.“

A II. Vatikáni Zsinat ezen buzdítását követve a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2015. április 18-án, szombaton 10.00 órai kezdettel egyházmegyei találkozót szervezett a plébániai alkalmazottak és munkatársak – kántorok, sekrestyések, egyháztanács tagok – számára a Püspöki Palota Dísztermében.

Közel százötven személy vett részt a találkozón, ők az egyházmegye plébánáiról érkeztek, sokan plébánosuk kíséretében, de más egyházi intézményekben tevékenykedő személyek is jelen voltak.

A „házigazdák”, a Püspökség alkalmazottai, már a regisztrációnál egy kis meglepetéssel várták az érkező vendégeket, akiket arra kértek, hogy papírból kivágott levélre írják le azt a gondolatot, amelyet magukkal hoztak a találkozóra, majd ezeket a leveleket felragaszthatták a Díszteremben erre a célra készített fatörzsre, így mintegy jelképezve azt a tényt, hogy minden egyes alkalmazott ugyanannak a törzsnek szerves részét képezi.

Böcskei László megyéspüspök köszöntőjében örömét fejezte ki az iránt, hogy az egyházi alkalmazottakkal itt és ilyen formában is találkozhat, amiután plebániai látogatásai alkalmával egyenként is volt már lehetőség a találkozásra és beszélgetésre. Braun Enikő és Lakatos Attila a Püspökség munkatársainak nevében szóltak a vendégkhez magyar és román nyelven, köszöntötték őket, és kifejtették a fatörzs és a falevelek szimbólumát.

Pék Sándor Nagyvárad-újvárosi esperes Szent Péter magatartásáról tartott elmélkedést, olyan szentírási részekből kiindulva, amelyek az apostol Jézushoz való viszonyulásáról szólnak. Hasonlatott állított a lelkipásztor Péter és az egyházban és egyházért dolgozó személyek magatartása között.

A találkozó második felében a főpásztor három fő csoportra osztva az egyházi laikus feladatköröket beszélt a sekresztyések és harangozók szerepéről, a kánorok és kórusvezetők tevékenységéről, valamint az egyháztanács tagoknak a feladatairól, különösen szociális téren, említve a három csopotra vonzatkozó irányelveket, amelyeket az 1938-ban megtartott Egyházmegyei Zsinat fogalmazott meg. A sekrestyési feladatokról a monospetri vendégek számoltak be, míg a kántorral való közreműködésről Bogdán István érmihályfalvi plébános, illetve Bokor János kántor tartottak beszámolót. A Nagyvárad-újvárosi plébánia munkatársa és egyháztanács képviselője a szociális területen elért eredményekről és tervekről, valamint a plébániai családlátogatásról beszéltek. Csorba Sándor egyházmegyei levéltáros foglalta össze a rendezvényen elhangzottakat, és zárta a találkozónak a Díszteremben zajló részét. Kivonuláskor a Püspökség munkatársai buzdításokat és bátorításokat tartalmazó emléklappal ajándékozták meg a vendégeket.

A szombati találkozó a Székesegyházban tartott imával és szentségi áldással zárult, Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató vezetésével.

Az egyházi alkalmazottak utolsó alkalommal 2013-ban látogattak a püspöki székhelyre, amikor betekintést nyerhettek az egyes püspökségi irodák és az azokban dolgozó személyek tevékenységébe.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO