Egyházi Alkalmazottak Találkozója Nagyváradon

"A közösségi e jól látható példája a plébánia, mely a különböző embereket összefogja és bekapcsolja az Egyház egészébe. Az Egyház közösségein belül annyira szükséges a világi Krisztus-hívők, férfiak és nők munkája, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes a lelkipásztorok apostolkodása.” A II. Vatikáni Zsinat ezen buzdítását követve a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2011. október 29-én egyházmegyei találkozót szervez a plébániai alkalmazottak és munkatársak – kántorok, sekrestyések, egyháztanács tagok – számára. A találkozó programjának keretében 11.30 órakor Pék Sándor tasnádi esperes-plébános „Járható út” címmel előadást tart a Püspöki Palota dísztermében, majd 12.30 órától a résztvevők a székesegyházban imádkoznak, hogy felvállalt szolgálatukkal a föld sója és a világ világossága legyenek.