Egyházi Alkalmazottak Találkozója - beszámoló

 

Krisztus Egyházának a szolgálata, egymás felkarolása és a játékos lelkület volt az a három gondolat, amelyre Excellenciás Böcskei László püspök úr hangsúlyt fektetett beszédében, amikor az Alkalmazottak Egyházmegyei Találkozójára érkezett vendégeket köszöntötte Nagyváradon a püspöki palota dísztermében.

2012. november 10-én immár második alkalommal szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az  egyházi alkalmazásban levő munkatársak találkozóját, melyre több mint száz személy – alkalmazott, önkéntes és plébános – érkezett az egyházmegye területéről. Ti Krisztusnak Teste vagytok és egyenként tagjai” (1 Kor 12, 27)mottó jegyében Ft. Dr. Kovács Ferenc Zsolt irodaigazgató bemutatta az Egyháznak, mint intézménynek a működési struktúráját, a világegyház és egyházmegyénk felépítését.

A püspökség alkalmazottai fogadták a résztvevőket, és lehetőséget nyújtottak nekik arra, hogy betekintést nyerjenek a püspöki hivatal életébe, az ott folyó munkába. Az egyes munkakörök bemutatását és a kiscsoportos beszélgetéseket követően közös szentségimádáson imádkoztak a résztvevők az egyházi alkalmazottakért, az egyházközségek tagjaiért.

Az ízletes ebéd után a főpásztor megköszönte a résztvevők eddigi áldozatos munkáját és XVI. Benedek pápa szavaival bocsátotta őket útra: Szükség van arra, hogy erős egyházias elkötelezettség éljen bennünk az új evangelizációra, mert csak így fedezhetjük föl a hit örömét és a hit továbbadásának éltető erejét. (XVI. Benedek pápa - Porta Fidei 7.)

 

Dr. Micaci Cristian

Pasztorális Referens