Rezultatele procedurii de achiziàie

 

DESPRE PROIECT

NORME INTERNE DE DERULARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII

INVITAȚII DE PARTICIPARE

 

 

REZULTATELE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

 

Nr. crt.

Achiziție

Object of the contract

Procedură

Acquisition type

Ofertant câștigător

Provider

Valoare contract

Contract value

Moneda

Currency
1. Prestări servicii de consultanță în domeniul achizițiilor Achiziție directă PARTIUM CONSULT Srl. -  
2. Prestări servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului, activităţi care rezultă din obligaţiile beneficiarului Achiziție directă      
3. Realizarea studiului dendrologic al Parcului dendrologic Palatul Baroc Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE      
4. Prestări servicii de proiectare tehnică Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE      
5. Furnizare utilaje și echipamente de întreținere spații verzi Procedură de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați/NORME INTERNE