Találkozás külföldi jótevőinkkel - beszámoló

 

A Willemsen házaspár, Coby és Jan, valamint  Peter Zidar állandó diakónus voltak külföldi főszereplői 2014. október 25-én, 17.00 órai kezdettel, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség dísztermében megszervezett idei második Szeretetszolgálat Találkozónak.

Az idei pasztorális évet a Szeretetszolgálat alapgondolata hatotta át, ezen érték köré igyekezett a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye tevékenységeit felépíteni, Ferenc pápa buzdításai alapján is, aki oly gyakran sürgeti az evangelizációnak azt a formáját, amely a szeretetszolgálat megnyilvánulása által örömöt tud vinni az embereknek, főleg a szükséget szenvedő embertársainknak.

A rendezvényen, amelyre az egyházmegye számos plébániájáról érkeztek lelkipásztorok, egyháztanács képviselők és hívek, Böcskei László megyéspüspök köszöntése után Coby és Jan Willemsen, a hollandiai Steungroep holland-román kapcsolatért segélyalapítvány elnöke, illetve munkatársa mutatták be a több évtized óta tartó segélygyűjtő, szállító és osztó tevékenységüket, a nagyváradi Caritas Catholicaval való együttműködést.

Az Ausztriából érkező Peter Zidar, teológiai magiszter, állandó diakónus, arról a több éves projektről számolt be, amely keretén belül osztrák szakiskolák diákjai utaznak  el Romániába, hogy itt, az elsajátított szaktudásukat gyakorlatba ültetve, egyházi és szociális rendeltetésű épületeket javítsanak fel.

A külföldi vendégek azt is kihangsúlyozták, hogy a külföldi segítség egyik fő célja hosszú távon az, hogy önállóságot biztosítsanak és erre tanítsák az itthoni szociális és karitatív téren működő intézményeket, de nem csak az intézményeket, hanem az egyéneket, a híveket is.

A rendezvény második felében két videófelvételt tekinthettek meg a résztvevők. Az egyikben Renate Mejer mallersdorfi ferences nővér beszélt rendjének a szeretetszolgálat terén gyakorolt tevékenységeiről, a másikban pedig a nagyváradi Szent László illetve a Németországban fekvő vredeni plébániaközösségek közötti testvérkapcsolatról hangzott el ismertető.

A nagyváradi Caritas Catholica részéről Kiss Károly foglalta össze röviden az eddigi külföldi partneri kapcsolatok eredményeit, illetve beszélt a plébániai Caritas egyesületek létrehozásának projektjéről.

A rendezvény végén, a főpásztor egy-egy egyházmegyei érmet adott át a külföldi támogatóknak, az elismerés jeleként a több éves fáradságot nem ismerő, önzetlen szolgálatukért.

Jó alkalom volt ez a találkozó egyrészt a köszöntenyilvánításra, másrészt pedig arra, hogy a vendégek példájából merítve, a résztvevők is megragadják a rendelkezésükre álló eszközöket, amelyekkel lehetőségeikhez mérten, de komoly hozzáállással, a keresztény lelkületű önkéntesség jegyében, szükséget szenvedő embertársaik megsegítésére siessenek.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO