“Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsülhetelen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Az egyházi zene keresztény érzülettől áthatott művelői érezzék át, hogy a szent zene ápolására és kincseinek gyarapítására hivatottak.” (A II. Vatikáni Zsinat tanítása) Az egyházi zene eme kimagasló szerepét jelzi, hogy 2011. február 28-án megnyitotta kapuit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházzenei Központja. Az egyházzene művelői elsősorban önmaguk képzésére, és ezáltal a egyházzenei élet gazdagodására fordíthatják képességeiket.

A 11.00 órakor kezdődött rendezvényen Dr. Kristófi János orgonaművész az egyházzene értékéről, Balogh Mihály karnagy pedig a Liszt Ferenc Év kapcsán tart eladást a Püspöki Palota dísztermében. Az előadásokat követően került sor az Egyházzenei Központ megáldására a Kanonok sor 9. szám alatt.