PAPI  SZENÁTUS

 

VÁLASZTOTT TAGOK:

BODOR Zoltán, hegyköztótteleki plébános

FEJES Rudolf Anzelm O.Praem. apát

GYENGE Béla, tb. kanonok, almésfegyverneki plébános

JITARU SZÉL Antal, tb. kanonok, belényesi plébános

KUBÁLÁK Péter, tb. kanonok, esperes, élesdi plébános

MÁJERNYIK Mihály, kanonok, c. prépost, esperes, szentjobbi plébános

PITÓ Lajos, monospetri plébános

 

KINEVEZETT TAGOK :

Dr. KOVÁCS Ferencz Zsolt, püspöki irodaigazgató

MÂRŢ Mihai, a kapucinus templom plébánosa

PÉK Sándor, esperes, Várad-újvárosi plébános

SZABÓ Ervin, tb. esperes, spirituális, Várad-olaszi plébános

 

HIVATALUKNÁL FOGVA TAGOK:

Msgr. FODOR József, általános helynök, pápai prelátus, nagyprépost, székesegyházi plébános

Dr. FÜGEDY Antal Levente, tb. esperes, bírósági helynök, mezőbikácsi plébános

 

TANÁCSOSOK TESTÜLETE  egyházmegyénkben ezt a feladatot a székeskáptalan tölti be

 

Msgr.FODOR József, nagyprépost, általános helynök, pápai prelátus, székesegyházi plébános

KISS Albert, kanonok, székesegyházi főesperes, címzetes apát, bihari plébános

PÁLOS István, kanonok, krasznai főesperes, címzetes apát,Várad-szőllősi plébános

RAJNA József, kanonok, közép-szolnoki főesperes, címzetes apát, fugyivásárhelyi plébános

KÓHR Balázs, penitenciárius kanonok,

LŐRINCZ Ferenc Károly Ottó, teológus kanonok, esperes, címzetes apát, nagyszalontai plébános

MÁJERNYIK Mihály, teológus kanonok, esperes, címzetes prépost, margittai plébános

 

PASZTORÁLIS TERÜLETEK FELELŐSEI

hivatásgondozás: Szabó Ervin spirituális

hitoktatás: Kiss Albert főesperes-kanonok

ökumenizmus: Lőrincz Ferenc Ottó esperes-kanonok

migránsok: Jitaru Szél Antal plébános

missziók: Kruzslitz Imre plébános

börtönpasztoráció: Jitaru Szél Antal plébános

ifjúság: Vakon Zsolt püspöki titkár