AZ EGYHÁZMEGYE TERÜLETI BEOSZTÁSA


***

 

A.  Székesegyházi Főesperesség

I.  Váradi esperesi kerület
    

     1. Várad - Székesegyház
     2. Várad - Olaszi
           (Premontrei prépostság temploma)
           (Irgalmasrendiek temploma)
           (Orsolyiták temploma)
     3. Várad - Újváros (Szent László)
     4. Várad - Szőllős
     5. Várad - Velence
     6. Várad - Szent József telep
     7. Várad - Szent Katalin telep
     8. Várad - Kapucinus (Szűz Mária)
     9. Várad - Ősi
   10. Várad - Vár
   11. Biharpüspöki

 

II.  Várad-környéki esperesi kerület

    

     1. Bihar

     2. Élesd
     3. Fugyivásárhely
     4. Hegyközcsatár
     5. Hegyköztóttelek
     6. Köröstarján
     7. Magyarcséke
     8. Mezőtelegd
     9. Szalárd
   10. Sólyomkővár
   11. Váradszentmárton
   12. Újpalota
   13. Sárán

 

III.  Margittai esperesi kerület


    1. Almásfegyvernek
    2. Baromlak - Verzár
    3. Bodonos
    4. Margitta
    5. Micske
    6. Monospetri
    7. Szalacs
    8. Szentjobb

 

IV. Székelyhídi esperesi kerület


    1. Asszonyvására
    2. Bihardiószeg
    3. Éradony
    4. Érkeserű
    5. Érmihályfalva
    6. Érsemjén
    7. Székelyhíd

 

V. Tenkei esperesi kerület
    1. Belényes
    2. Bél
    3. Bélfenyér
    4. Biharsályi
    5. Mezőbikács
    6. Nagyszalonta
    7. Tenke
    8. Rézbánya

 

B.  Krasznai Főesperesség

VI.  Szilágysomlyói esperesi kerület
     1. Berettyószéplak
     2. Kárásztelek
     3. Kraszna
     4. Magyarpatak
     5. Selymesilosva
     6. Sülelmed
     7. Szilágycseh
     8. Szilágysomlyó
     9. Zilah
   10. Zsibó

 

C.  Közép-Szolnoki Főesperesség

VII. Tasnádi esperesi kerület
   1. Ady Endre (Érmindszent)
   2. Királydaróc
   3. Tasnád
   4. Tasnádszántó