Esti dicséret Boldog Bogdánffy püspök tiszteletére

2019. február 21-én, csütörtökön Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 108. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért.

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

Az erre kinevezett öt tagú bizottság 2019. február 14-i ülésén, az idei kitüntetést Floruczó István szalontai hívőnek ítélte oda.

Lőrincz Ottó esperes-plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki élete folyamán megküzdött, megszenvedett hitéért. Példaértékű a közösséghez és az Egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete kimagasló. Családját Isten, Egyház és a templom szeretetére nevelte.

Floruczó István csütörtökön, 2019. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17.00 órakor, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.

 

 

Boldog Bogdánffy Szilárd mellékoltár megáldása

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 107. évfordulóján, 2018. február 21-én, szerdán 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet végeztek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérték, és együtt imádkoztak az ő szentté avatásáért.

 

 

 

A vértanú püspök tiszteletére végzett vesperás keretében, Martin Roos temesvári megyés püspök, több temesvári székeskáptalani tag és Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök jelenlétében, Böcskei László megyés püspök megáldotta a Boldog Bogdánffy Szilárd mellékoltárt, amely a katedrális jobb oldalhajójában, a szentély felőli második, Szent István mellékoltárán kapott helyet.

TOVÁBB  |  KÉPEK

 

Szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén

Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez.” (XVI. Benedek – Spe Salvi– Reményben megváltva). 

Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén 2013. október 3-án, csütörtökön 18.00 órakor, a vértanú főpásztor halálának 60. évfordulóján Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban, buzdítva a híveket, hogy Boldog Szilárd püspök nyomába lépve váljunk mi is Isten munkatársaivá. Jó alkalom ez a nap arra, hogy ünnepelt szentünk közbenjárását kérjük közösségeink, családjaink és saját magunk életére.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. október 17-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. október 17-én, vasárnap a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad - Szent József 11.00 óra, Váraszentmárton 10.00 óra.

 

A Szent László Gimnázium diákjai és Bogdánffy Szilárd

A nagyváradi székesegyházban vasárnap a fél tizenkettőkor kezdődő szentmisén a Szent László Gimnázium diákjai tisztelegtek Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd, az ifjúság nevelője és a fiatalok példaképe előtt. Rövid zenés összeállítással és kulturális műsorral készültek majd szallagjukat feltűzték a Bogdánffy-zászlóra, ők kezdték el a szent kilenc imádkozását. Mint ismeretes a vértanú püspököt október 30-án avatják boldoggá Nagyváradon. Erre az alkalomra imádsággal és különféle ájtatossággal készülnek a nagyváradi katolikus hívek.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. október 10-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. október 10-én, vasárnap a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Kapucinus 10.00 óra, Sólyomkővár 11.00 óra, Tóti 13.00 óra, Értarcsa 11.00 óra, Sülelmed 12.00 óra.

 

 

Október első vasárnapján fogadták a Bogdánffy-zászlót az érsemjéni római katolikus templomban

Isten szolgája dr.Bogdánffy Szilárd, a kommunizmus áldozatává vált vértanú püspök boldoggá avatására készül a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívő sokasága. Ezen előkészületi programok keretében, vasárnapról vasárnapra, más-más plébániatemplom ad otthont egy hétig a külön ezen alkalomra készült Bogdánffy Szilárd zászlónak, mely tudatosítja a helyi egyházközségekben a boldoggá avatás eseményének jelentőségét és kitüntető mivoltát, a nagyváradi egyházmegye életében.

Így érkezett Érsemjénbe is a Bogdánffy zászló, melynek így egy hétig, a helyi római katolikus templom adott otthont. A szentmise keretében Györfi Józsefkerületi esperes, érmihályfalvi lelkipásztor adta át a zászlót Borsi Imre Lóránt helyi plébánosnak, kiemelve a boldoggá avatás előtt álló vértanú püspök erényes életét, mely nemcsak a papoknak, hanem minden hívő embernek példaértékű és követendő kell legyen. A szentmise végén Borsi tisztelendő imakilencedre hívta meg a helyi egyházközséget, hogy így kérjék a vértanú püspök közbenjárását a Mindenhatónál.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. október 3-án

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. október 3-án a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Őssi 12.00 óra, Szalárd 11.00 óra, Monospetri 11.00 óra, Érsemjén 11.00 óra, Kraszna 11.00 óra.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 26-án

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptember 26-án a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Vár 11.00 óra, Mezőtelegd 10.00 óra, Érmihályfalva 10.00 óra, Ștei 12.00 óra, Szilágycseh 10.00 óra, Pír 12.00 óra.
 

Beszámoló - Bogdánffy Szilárd és a fiatalok

2010. szeptember 19-én, maz új iskolai tanév első vasárnapján  a nagyváradi fiatalok Bogdfánffy Szilárd, az ifjúság nevelőjének  közbenjárását kérték a székesegyházban 18.00 órakor kezdődő szentmisén.  Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tagjai a szentéletű egyházfő keresztnevének betűit felhasználva a szentírás szavaival üzentek a jelenlevő fiataloknak.  (pl. S, mint só - Ti vagytok a föld sója! ), majd ők is elhelyeztélk szalagjukat a székesegyház Bogdánffy Szilárd zászlaján. Mons. Fodor József általános helynök szentbeszédében Bogdánffy Szilárd tanári éveiről beszélt a jelenlévőknek, arról a szeretetről és bölcsességről, amivel a diákok és a tanárok felé fordult. 

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 19-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptember 19-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Biharpüspöki 10.00 óra, Érkeserű 18.00 óra, Belényes 10.00 óra, Magyarpatak 11.00 óra, Újtasnád 12.00 óra.

 

 

2010. szeptember 5. - a Rózsafüzér Társulatok vasárnapja a székesegyházban 

2010. szeptember 5-én a 11.30 órakor kezdődő szentmisén  a rózsafűzér társulatok tagjai a székesegyházban kérték Isten szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök közbenjárását.

Isten szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök október 30-i boldoggá avatási ünnepségére készülve Bogdánffy-vasárnapokat tartanak a nagyváradi Bazilikában, melynek keretében hétről-hétre más-más csoportok, illetve közösségek vezetői kötik rá szalagjaikat a Bogdánffy-zászlóra, tiszteletük jeleként. Most vasárnap a Rózsafüzér Társulatok képviselőin volt a sor, akik a 11.30 órás szentmisén kérték a néhai főpásztor közbenjárását, hogy testi-lelki javakat nyerjenek Istentől és az evangéliumi jó hír terjesztői legyenek a világban.

Az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt. Mons. Fodor József általános helynök, a székesegyház plébánosa arra hívta fel a figyelmet: Bogdánffy Szilárd ismerte a Lourdes-i és a a fatimai jelenéseket, s tudta, hogy a Szűzanya a látnokoktól azt kérte: imádkozzák világszerte a rózsafüzért, mert lelki kegyelem és áldás fakad az imádkozó ember számára. A vikárius ugyanakkor a vértanú püspök két rövidebb írásából idézett, melyekben a Gyümölcsoltó Boldogasszony és a Nagyboldogasszony ünnepéről elmélkedett. "A rózsafüzér imádkozásakor az Üdvözlégy Máriát ismételjük sokszor és elmélkedünk azon szent titkokról, melyeket elmélkedésünk tárgyául választottuk. Legyen oltalmazónk és védelmezőnk Bogdánffy Szilárd, hogy az ő lelkületével tudjuk szeretni a Szűzanyát és ragaszkodni Őhozzá", kérte a főpap.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 12-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptember 12-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Szöllős 11.00 óra, Köröstarján 12.00 óra, Szentjobb 12.00 óra, Éradony 11.00 óra, Rézbánya 11.00 óra, Kárásztelek 11.00 óra, Tasnád 11.00 óra.

 

Beszámoló - A főpásztor és a kispapok zarándoklata Bogdánffy Szilárd életének legfontosabb színhelyeire

2010. augusztus 31. és szeptember 3. közötta Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egykori főpásztorának, a 2010. október 30-án boldoggáavatandó Bogdánffy Szilárd vértanú püspök fiatal éveinek legfontosabb színhelyeit látogatta végig kispapjai és papjai kíséretében Böcskei László megyéspüspök. A négy napos program célja egyrészt az volt, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek a szentéletű püspök életébe, másrészt hogy az egyházmegyék közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzék.  

Kedden a zarándoklat első állomásaként a főpásztor s a kispapok a temesvári piarista templomban mutattak be szentmisét, ahol Bogdánffy Szilárd 1925-1929 között, mint az akkori Piarista Főgimnázium (mai Gerhardinum) diákja gyakran imádkozott. Szerdán délelőtt a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek templomát mutatta be a zarándokoknak Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi  plébános, ahol első szentmiséjét tartotta az 1934. június 29-én a Nagyvárad-Őssi Kis Szent Teréz Plébániatemplomban pappá szentelt Bogdánffy Szilárd. Martin Roos temesvári megyéspüspök vezetésével a nagyváradi csoport felkereste a szentéletű püspök szüleinek sírját, hogy közösen imádkozzanak az elhunytak lelki üdvéért és a keresztény szülőkért, családokért. A temesvári program utolsó állomásaként meglátogatták a város első hospice központját, a 2006-ban alapított Isteni Irgalmasság Házát, melyet a ferences nővérek működtetnek s ahol 2008. január 29-én elhunyt Kräuter Sebestyén temesvári püspök.

Délután a szerbiai Nagykikindán Szemerédi Pál plébános fogadta a zarándokokat, bemutatta az 1811-ben felszentelt Assisi Szent Ferenc plébániatemplomot, majd elvezette őket Feketetóra, a szentéletű püspök szülőfalujába. A környékbeli papokkal és hívekkel közösen Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a feketetói templomban, melynek szomszédságában Bogdánffy Szilárd gyermekéveit töltötte. A főpásztor homiliájában két igen fontos értékre hívta fel a jelenlévők figyelmét: a hűségre és az áldozatvállalásra. Mindkettő meghatározta a szentéletű püspök életét s jellemeznie kell a 21. század keresztényének életét is. Feketetóról Csókára vezette át a zarándokokat Mellár József plébános, ahol bemutatta a Szentháromság plébániatemplomot, a későbbi főpásztor keresztelésének helyszínét.

Estére érkeztek meg a zarándokok Nagybecskerekre, a püspöki székhelyre, ahol a szállás elfoglalása után Gyuris László székesegyházi plébánossal, Tietze Jenő protonotáriussal, Halmai János segédlelkésszel és Csipák Csaba székelykevei plébánossal egy közös vacsorán vettek részt, ahol a vendégek megismerkedtek a helyi konyha és a helyi egyház specifikumaival.

Csütörtökön a székesegyház meglátogatása után a zarándokok Versecre indultak, az út szerbiai részének utolsó állomására, ahol a város fölé emelkedő 1729-ben épült Szent Kereszt Kápolnát keresték fel, majd Erős Mihály plébános bemutatta a Szent Gellért tiszteletére felszentelt neogót plébániatemplomot.

A hazafelé vezető úton a Duna romániai partján letelepedett cseh közösségeket is felkereste a nagyváradi csoport: az éjszakát az elszigetelt Eibenthalon töltötték, ahol megtapasztalhatták a helyiek egyszerű életkörülményeit és vendégszeretetét. Pénteken Temesvárra érkezve a zarándokok örömmel és lelkiekben gazdagodva újságolták, hogy a szentéletű püspök, Bogdánffy Szilárd személye valóban összeköti az egyházmegyéket. (Tóth Attila Levente, V. éves kispap)

 

 Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 5-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptemebr 5-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Velence 10.00 óra, Hegyközcsatár 11.00 óra, Micske 11.30 óra, Bihardiószeg 10.00 óra, Bélfenyér 12.00 óra, Selymesilosva 10.00 óra

 

A főpásztor és a kispapok zarándoklata Bogdánffy Szilárd életének legfontosabb színhelyeire

2010. augusztus 31. és szeptember 3. közötta Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egykori főpásztorának, a 2010. október 30-án boldoggáavatandó Bogdánffy Szilárd vértanú püspök fiatal éveinek legfontosabb színhelyeit látogatja végig kispapjai kíséretében Böcskei László megyéspüspök. A négy napos program célja egyrészt az, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek a szentéletű püspök életébe, másrészt hogy az egyházmegyék közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzék.  Kedden a zarándoklat első állomásaként a főpásztor s a kispapok Temesváron járják körbe a Bogdánffy Szilárd személyéhez kötődő helyszíneket: az egykori Piarista Főgimnáziumot (mai Gerhardinum), ahol középiskolai tanulmányait végezte, a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek templomát, ahol a primíciáját mutatta be és a temesvári temetőt, ahol Bogdánffy Szilárd szüleit helyeszték örök nyugalomra.Szerdán és csütörtökön a mai Szerbia területén tartózkodnak a zarándokok, ahol felkeresik a szentéletű püspök szülőfaluját, Feketetót, és ellátogatnak a csókai plébániatemplomba, ahol a keresztség szentségében részesült Bogdánffy Szilárd. A szerbiai program keretében felkeresik a verseci Szent Gellért templomot és a Szent Kereszt Kápolnát. Pénteken a hazefelé vezető úton a zarándokcsoport ellátogat a Duna partján fekvő Orsovára, ahol a szabadságharc végén 1849-ben elásták a Szent Koronát és 1853-ig itt őrizték

 

Bogdánffy zászlók átadása 2010. augusztus 29-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. augusztus 29-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egyhéten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására:Nagyvárad-Olaszi 11.30 óra, Fugyivásárhely 11.30 óra, Baromlak-Verzár 11.30 óra, Almásfegyvernek 11.30 óra, Székelyhíd 11.30 óra, Berettyószéplak 11.30 óra, Ady Endre 11.30 óra.

 

Beszámoló - Bogdánffy-zászló Nagyszalontán

Képgaléria

Évközi 22. vasárnap tartották meg Nagyszalontán a Szent István templombúcsút, hogy minél többen részt vehessenek az ünnepen. Meg is telt a templom vasárnap; hívek, egy 50 tagú kórus, sok ministráns és 7 lelkipásztor ünnepelt együtt a legszentebb áldozatban. Nemzeti ünnepen érezte magát, aki a templomba lépett; a szervezők a teljes díszítést piros-fehér-zöldben valósították meg, s a nemzeti zászló alatt Szent István koronájának szalmából elkészített másolata pompázott, a zenei magasztos hatásról pedig a szolnoki Komár István atya által vezetettJubilate kórus gondoskodott.

A szentmise bevezetőjében Gyenge Béla nagyszalontai plébános köszöntötte a vendégeket, s arra hívott meg mindenkit, hogy az ünnep segítse felemelkedni arra a szintre, ahová egy kereszténynek el kell jutni. Ezt követően Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános adta át a püspök atya által küldött, a Tenkei Esperesi Kerület zászlaját, melyen Bogdánffy Szilárd vértanú püspök képe látható. Az atya szerint e zászló mögé, október 3-án mindnyájunknak fel kell sorakozni, s elmenni a boldoggá avatásra a nagyváradi Székesegyházba.

A szentmise főcelebránsa és az ünnepi szónok Máthé György c. prépost, esperes, szolnoki plébános volt.  Az atya beszédében, mind Szent István királyt, mind Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt példaképként állította a 21. század embere elé. "A múlt sugall szent őserőt/ építünk rajta szebb jövőt.” – idézte az esperes atya a népéneket, s erre építette prédikációját. Szent István és Bogdánffy Szilárd élete is ez az őserő. Őserő az, hogy Szent István Máriának felajánlotta az országot és hogy Bogdánffy Szilárd életét adta Jézusért.

A fának kell a gyökér, amelyen keresztül magába szívja a táplálékot, hogy gyümölcsöt teremjen, nekünk is kellenek a gyökereink, mondotta az atya. Ezután a mai világ Koppányaira hívta fel a figyelmet, ma is le kell győzni Koppányt, mert mindenhol ott van, befurakodik a családba, a közösségekbe, a gonosz, a rossz, nemet kell mondani rá. Ne hazugságokra, pillanatnyi sikerekre törekedjünk, hanem az evangélium útján járjunk.

Végezetül az atya arra kérte a híveket, hogy ússzanak az árral szemben. Krisztust válasszák a vagy-vagy helyzetekben. Az igazság Krisztusban van, mondta. A szentmise után a prépost atya megáldotta és megszentelte az újkenyeret, majd körmenettel zárult az ünnepség.

 Balázs Natália

 

Beszámoló - Bogdánffy-zászló Nagyvárad-Újvárosban

2010. augusztus 21-én  a Szent László templom főbejárata fölé elhelyeztük az óriásplakátot, jelezve egyházmegyénk nagy eseményét: Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk boldoggá avatását.

Vasárnap, augusztus 22-én a Székesegyházi Bazilikából Ft. Mahajduda János segédlelkész kiséretében egy küldöttség elhozta és átadta azt az esperesi zászlót, amely figyelmeztet a hű és okos szolgára, Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre, aki minden megpróbáltatás ellenére hű maradt Krisztus egyházához és a római pápához. Ő hűen kiállta a börtönben a kínzásokat, nem akart előnyt és elismerést, inkább vállalta a szenvedést.

A 11,30-kor kezdődő szentmisén a hívek közössége előtt átvettük a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Böcskei László megyéspüspök úr által elindított Bogdánnffy zászlót azzal az ígérettel, hogy hűek akarunk lenni az Egyházhoz, hűek a Szentatyához. Megkezdtük a kilencedet és kértük a Mindenható Urat hívjon Isten Szolgája Bogdánffy Szilárdhoz hasonló, bátor, tiszta fiatalembereket, hogy a papi életformát vállalva, önmagukról lemondva Isten és a lelkek szolgálatára szenteljék magukat.

Ns. és Ft. Lőrincz Ottó esperes-plébános-kanonok

 

2010. augusztus 22 - Bogdánffy zászló a nagyvárad-újvárosi templomban

Következő állomására érkezik a Váradi Esperesi Kerület Bogdánffy-zászlaja: 2010. augusztus 22-én, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmisén Lőrincz Ferenc Ottó, váradi esperes,  nagyvárad-újvárosi plébános ünnepélyes keretek között átveszi az esperesség zászlaját a székesegyházi plébánia küldöttségétől, és egy héten át a templomban őrzik, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására.

 

2010. augusztus 6-8.- Kerületi Ifjúsági Találkozó Tasnádszántón

„Fiatalon Krisztusban“ mottóval a Szilágysomlyói- és a Tasnádi Esperesi Kerület fiataljai számára  szerveznek ifjúsági találkozót 2010. augusztus 6-8. között Tasnádszántón. A program keretében szombat délelőtt 11.00 órakor az Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai Bogdánffy Szilárdról, mint a fiatalok példaképéről tartanak előadást.

 

2010. augusztus 1 - Bogdánffy Szilárd zászló Tasnádszántón

Képgaléria

2010. augusztus 1-én vasárnap, a tasnádszántói római katolikus templom búcsúünnepén a tasnádi egyházközség átadta az esperesi kerület Bogdánffy Szilárd zászlaját a tasnádszántói plébániának.  A zászlót Pék Sándor, tasnádi plébános vitte és őt  kísérte a tasnádi egyháztanács, a nőszövetség és a Mária Légió. A zászlót a szentmise kezdetén Tyepák László, tasnádszántói  plébános vette át.

 

 

2010. augusztus 1 - Bogdánffy Szilárd Nap Margittán

2010. augusztus 1-én, vasárnap a bihar megyei Margittán papok és hívek közösen Bogdánffy Szilárd Napot tartanak. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Mons. Fodor József általános helynök. A szentmise keretében a helyi közösség átveszi a Bogdánffy Szilárd lobogót, mely a boldoggáavatás napjáig végigjárja a margittai esperesség plébániáit, emlékeztetve a híveket, hogy nem elszigetelten, hanem a világegyházba kapcsolódva kérik a szentéletűpüspök közbenjárását. Ugyanezen a napon kezdik el Margittán a Bogdánffy Szilárd kilencedet, mely egy új színt és lendületet visz a margittai római katolikus közösség életébe.

 

2010. július 26-30 - A székelyhídi esperesi kerület fiataljai Biharpüspökiben

2010. július 26-30. között Szûcs Attila, bihardiószegi plébános vezetésével Biharpüspökiben táborozik az a 18 fiatal, akik a székelyhídi esperesi kerületből érkezve Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök életébe nyernek majd betekintést. Az öt napos program keretében, a szerdai nap folyamán meglátogatják ôket az Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai, akik Bogdánffy Szilárdról, mint a fiatalok példaképéről tartanak előadást.