Szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén

Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez.” (XVI. Benedek – Spe Salvi– Reményben megváltva). 

Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén 2013. október 3-án, csütörtökön 18.00 órakor, a vértanú főpásztor halálának 60. évfordulóján Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban, buzdítva a híveket, hogy Boldog Szilárd püspök nyomába lépve váljunk mi is Isten munkatársaivá. Jó alkalom ez a nap arra, hogy ünnepelt szentünk közbenjárását kérjük közösségeink, családjaink és saját magunk életére.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. október 17-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. október 17-én, vasárnap a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad - Szent József 11.00 óra, Váraszentmárton 10.00 óra.

 

A Szent László Gimnázium diákjai és Bogdánffy Szilárd

A nagyváradi székesegyházban vasárnap a fél tizenkettőkor kezdődő szentmisén a Szent László Gimnázium diákjai tisztelegtek Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd, az ifjúság nevelője és a fiatalok példaképe előtt. Rövid zenés összeállítással és kulturális műsorral készültek majd szallagjukat feltűzték a Bogdánffy-zászlóra, ők kezdték el a szent kilenc imádkozását. Mint ismeretes a vértanú püspököt október 30-án avatják boldoggá Nagyváradon. Erre az alkalomra imádsággal és különféle ájtatossággal készülnek a nagyváradi katolikus hívek.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. október 10-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. október 10-én, vasárnap a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Kapucinus 10.00 óra, Sólyomkővár 11.00 óra, Tóti 13.00 óra, Értarcsa 11.00 óra, Sülelmed 12.00 óra.

 

 

Október első vasárnapján fogadták a Bogdánffy-zászlót az érsemjéni római katolikus templomban

Isten szolgája dr.Bogdánffy Szilárd, a kommunizmus áldozatává vált vértanú püspök boldoggá avatására készül a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívő sokasága. Ezen előkészületi programok keretében, vasárnapról vasárnapra, más-más plébániatemplom ad otthont egy hétig a külön ezen alkalomra készült Bogdánffy Szilárd zászlónak, mely tudatosítja a helyi egyházközségekben a boldoggá avatás eseményének jelentőségét és kitüntető mivoltát, a nagyváradi egyházmegye életében.

Így érkezett Érsemjénbe is a Bogdánffy zászló, melynek így egy hétig, a helyi római katolikus templom adott otthont. A szentmise keretében Györfi Józsefkerületi esperes, érmihályfalvi lelkipásztor adta át a zászlót Borsi Imre Lóránt helyi plébánosnak, kiemelve a boldoggá avatás előtt álló vértanú püspök erényes életét, mely nemcsak a papoknak, hanem minden hívő embernek példaértékű és követendő kell legyen. A szentmise végén Borsi tisztelendő imakilencedre hívta meg a helyi egyházközséget, hogy így kérjék a vértanú püspök közbenjárását a Mindenhatónál.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. október 3-án

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. október 3-án a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Őssi 12.00 óra, Szalárd 11.00 óra, Monospetri 11.00 óra, Érsemjén 11.00 óra, Kraszna 11.00 óra.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 26-án

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptember 26-án a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Vár 11.00 óra, Mezőtelegd 10.00 óra, Érmihályfalva 10.00 óra, Ștei 12.00 óra, Szilágycseh 10.00 óra, Pír 12.00 óra.
 

Beszámoló - Bogdánffy Szilárd és a fiatalok

2010. szeptember 19-én, maz új iskolai tanév első vasárnapján  a nagyváradi fiatalok Bogdfánffy Szilárd, az ifjúság nevelőjének  közbenjárását kérték a székesegyházban 18.00 órakor kezdődő szentmisén.  Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ tagjai a szentéletű egyházfő keresztnevének betűit felhasználva a szentírás szavaival üzentek a jelenlevő fiataloknak.  (pl. S, mint só - Ti vagytok a föld sója! ), majd ők is elhelyeztélk szalagjukat a székesegyház Bogdánffy Szilárd zászlaján. Mons. Fodor József általános helynök szentbeszédében Bogdánffy Szilárd tanári éveiről beszélt a jelenlévőknek, arról a szeretetről és bölcsességről, amivel a diákok és a tanárok felé fordult. 

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 19-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptember 19-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Biharpüspöki 10.00 óra, Érkeserű 18.00 óra, Belényes 10.00 óra, Magyarpatak 11.00 óra, Újtasnád 12.00 óra.

 

 

2010. szeptember 5. - a Rózsafüzér Társulatok vasárnapja a székesegyházban 

2010. szeptember 5-én a 11.30 órakor kezdődő szentmisén  a rózsafűzér társulatok tagjai a székesegyházban kérték Isten szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök közbenjárását.

Isten szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök október 30-i boldoggá avatási ünnepségére készülve Bogdánffy-vasárnapokat tartanak a nagyváradi Bazilikában, melynek keretében hétről-hétre más-más csoportok, illetve közösségek vezetői kötik rá szalagjaikat a Bogdánffy-zászlóra, tiszteletük jeleként. Most vasárnap a Rózsafüzér Társulatok képviselőin volt a sor, akik a 11.30 órás szentmisén kérték a néhai főpásztor közbenjárását, hogy testi-lelki javakat nyerjenek Istentől és az evangéliumi jó hír terjesztői legyenek a világban.

Az evangélium Szent Lukács könyvéből szólt. Mons. Fodor József általános helynök, a székesegyház plébánosa arra hívta fel a figyelmet: Bogdánffy Szilárd ismerte a Lourdes-i és a a fatimai jelenéseket, s tudta, hogy a Szűzanya a látnokoktól azt kérte: imádkozzák világszerte a rózsafüzért, mert lelki kegyelem és áldás fakad az imádkozó ember számára. A vikárius ugyanakkor a vértanú püspök két rövidebb írásából idézett, melyekben a Gyümölcsoltó Boldogasszony és a Nagyboldogasszony ünnepéről elmélkedett. "A rózsafüzér imádkozásakor az Üdvözlégy Máriát ismételjük sokszor és elmélkedünk azon szent titkokról, melyeket elmélkedésünk tárgyául választottuk. Legyen oltalmazónk és védelmezőnk Bogdánffy Szilárd, hogy az ő lelkületével tudjuk szeretni a Szűzanyát és ragaszkodni Őhozzá", kérte a főpap.

 

Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 12-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptember 12-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Szöllős 11.00 óra, Köröstarján 12.00 óra, Szentjobb 12.00 óra, Éradony 11.00 óra, Rézbánya 11.00 óra, Kárásztelek 11.00 óra, Tasnád 11.00 óra.

 

Beszámoló - A főpásztor és a kispapok zarándoklata Bogdánffy Szilárd életének legfontosabb színhelyeire

2010. augusztus 31. és szeptember 3. közötta Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egykori főpásztorának, a 2010. október 30-án boldoggáavatandó Bogdánffy Szilárd vértanú püspök fiatal éveinek legfontosabb színhelyeit látogatta végig kispapjai és papjai kíséretében Böcskei László megyéspüspök. A négy napos program célja egyrészt az volt, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek a szentéletű püspök életébe, másrészt hogy az egyházmegyék közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzék.  

Kedden a zarándoklat első állomásaként a főpásztor s a kispapok a temesvári piarista templomban mutattak be szentmisét, ahol Bogdánffy Szilárd 1925-1929 között, mint az akkori Piarista Főgimnázium (mai Gerhardinum) diákja gyakran imádkozott. Szerdán délelőtt a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek templomát mutatta be a zarándokoknak Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi  plébános, ahol első szentmiséjét tartotta az 1934. június 29-én a Nagyvárad-Őssi Kis Szent Teréz Plébániatemplomban pappá szentelt Bogdánffy Szilárd. Martin Roos temesvári megyéspüspök vezetésével a nagyváradi csoport felkereste a szentéletű püspök szüleinek sírját, hogy közösen imádkozzanak az elhunytak lelki üdvéért és a keresztény szülőkért, családokért. A temesvári program utolsó állomásaként meglátogatták a város első hospice központját, a 2006-ban alapított Isteni Irgalmasság Házát, melyet a ferences nővérek működtetnek s ahol 2008. január 29-én elhunyt Kräuter Sebestyén temesvári püspök.

Délután a szerbiai Nagykikindán Szemerédi Pál plébános fogadta a zarándokokat, bemutatta az 1811-ben felszentelt Assisi Szent Ferenc plébániatemplomot, majd elvezette őket Feketetóra, a szentéletű püspök szülőfalujába. A környékbeli papokkal és hívekkel közösen Böcskei László megyéspüspök szentmisét mutatott be a feketetói templomban, melynek szomszédságában Bogdánffy Szilárd gyermekéveit töltötte. A főpásztor homiliájában két igen fontos értékre hívta fel a jelenlévők figyelmét: a hűségre és az áldozatvállalásra. Mindkettő meghatározta a szentéletű püspök életét s jellemeznie kell a 21. század keresztényének életét is. Feketetóról Csókára vezette át a zarándokokat Mellár József plébános, ahol bemutatta a Szentháromság plébániatemplomot, a későbbi főpásztor keresztelésének helyszínét.

Estére érkeztek meg a zarándokok Nagybecskerekre, a püspöki székhelyre, ahol a szállás elfoglalása után Gyuris László székesegyházi plébánossal, Tietze Jenő protonotáriussal, Halmai János segédlelkésszel és Csipák Csaba székelykevei plébánossal egy közös vacsorán vettek részt, ahol a vendégek megismerkedtek a helyi konyha és a helyi egyház specifikumaival.

Csütörtökön a székesegyház meglátogatása után a zarándokok Versecre indultak, az út szerbiai részének utolsó állomására, ahol a város fölé emelkedő 1729-ben épült Szent Kereszt Kápolnát keresték fel, majd Erős Mihály plébános bemutatta a Szent Gellért tiszteletére felszentelt neogót plébániatemplomot.

A hazafelé vezető úton a Duna romániai partján letelepedett cseh közösségeket is felkereste a nagyváradi csoport: az éjszakát az elszigetelt Eibenthalon töltötték, ahol megtapasztalhatták a helyiek egyszerű életkörülményeit és vendégszeretetét. Pénteken Temesvárra érkezve a zarándokok örömmel és lelkiekben gazdagodva újságolták, hogy a szentéletű püspök, Bogdánffy Szilárd személye valóban összeköti az egyházmegyéket. (Tóth Attila Levente, V. éves kispap)

 

 Bogdánffy zászlók átadása a nagyváradi egyházmegyében 2010. szeptember 5-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. szeptemebr 5-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egy héten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására: Nagyvárad-Velence 10.00 óra, Hegyközcsatár 11.00 óra, Micske 11.30 óra, Bihardiószeg 10.00 óra, Bélfenyér 12.00 óra, Selymesilosva 10.00 óra

 

A főpásztor és a kispapok zarándoklata Bogdánffy Szilárd életének legfontosabb színhelyeire

2010. augusztus 31. és szeptember 3. közötta Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egykori főpásztorának, a 2010. október 30-án boldoggáavatandó Bogdánffy Szilárd vértanú püspök fiatal éveinek legfontosabb színhelyeit látogatja végig kispapjai kíséretében Böcskei László megyéspüspök. A négy napos program célja egyrészt az, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek a szentéletű püspök életébe, másrészt hogy az egyházmegyék közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzék.  Kedden a zarándoklat első állomásaként a főpásztor s a kispapok Temesváron járják körbe a Bogdánffy Szilárd személyéhez kötődő helyszíneket: az egykori Piarista Főgimnáziumot (mai Gerhardinum), ahol középiskolai tanulmányait végezte, a Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek templomát, ahol a primíciáját mutatta be és a temesvári temetőt, ahol Bogdánffy Szilárd szüleit helyeszték örök nyugalomra.Szerdán és csütörtökön a mai Szerbia területén tartózkodnak a zarándokok, ahol felkeresik a szentéletű püspök szülőfaluját, Feketetót, és ellátogatnak a csókai plébániatemplomba, ahol a keresztség szentségében részesült Bogdánffy Szilárd. A szerbiai program keretében felkeresik a verseci Szent Gellért templomot és a Szent Kereszt Kápolnát. Pénteken a hazefelé vezető úton a zarándokcsoport ellátogat a Duna partján fekvő Orsovára, ahol a szabadságharc végén 1849-ben elásták a Szent Koronát és 1853-ig itt őrizték

 

Bogdánffy zászlók átadása 2010. augusztus 29-én

Vasárnapról-vasárnapra más és más helyszínekre érkeznek az esperességi kerületek Bogdánffy- zászlajai. 2010. augusztus 29-én a következő plébániákon veszik át a zászlókat s őrzik egyhéten át, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására:Nagyvárad-Olaszi 11.30 óra, Fugyivásárhely 11.30 óra, Baromlak-Verzár 11.30 óra, Almásfegyvernek 11.30 óra, Székelyhíd 11.30 óra, Berettyószéplak 11.30 óra, Ady Endre 11.30 óra.

 

Beszámoló - Bogdánffy-zászló Nagyszalontán

Képgaléria

Évközi 22. vasárnap tartották meg Nagyszalontán a Szent István templombúcsút, hogy minél többen részt vehessenek az ünnepen. Meg is telt a templom vasárnap; hívek, egy 50 tagú kórus, sok ministráns és 7 lelkipásztor ünnepelt együtt a legszentebb áldozatban. Nemzeti ünnepen érezte magát, aki a templomba lépett; a szervezők a teljes díszítést piros-fehér-zöldben valósították meg, s a nemzeti zászló alatt Szent István koronájának szalmából elkészített másolata pompázott, a zenei magasztos hatásról pedig a szolnoki Komár István atya által vezetettJubilate kórus gondoskodott.

A szentmise bevezetőjében Gyenge Béla nagyszalontai plébános köszöntötte a vendégeket, s arra hívott meg mindenkit, hogy az ünnep segítse felemelkedni arra a szintre, ahová egy kereszténynek el kell jutni. Ezt követően Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános adta át a püspök atya által küldött, a Tenkei Esperesi Kerület zászlaját, melyen Bogdánffy Szilárd vértanú püspök képe látható. Az atya szerint e zászló mögé, október 3-án mindnyájunknak fel kell sorakozni, s elmenni a boldoggá avatásra a nagyváradi Székesegyházba.

A szentmise főcelebránsa és az ünnepi szónok Máthé György c. prépost, esperes, szolnoki plébános volt.  Az atya beszédében, mind Szent István királyt, mind Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt példaképként állította a 21. század embere elé. "A múlt sugall szent őserőt/ építünk rajta szebb jövőt.” – idézte az esperes atya a népéneket, s erre építette prédikációját. Szent István és Bogdánffy Szilárd élete is ez az őserő. Őserő az, hogy Szent István Máriának felajánlotta az országot és hogy Bogdánffy Szilárd életét adta Jézusért.

A fának kell a gyökér, amelyen keresztül magába szívja a táplálékot, hogy gyümölcsöt teremjen, nekünk is kellenek a gyökereink, mondotta az atya. Ezután a mai világ Koppányaira hívta fel a figyelmet, ma is le kell győzni Koppányt, mert mindenhol ott van, befurakodik a családba, a közösségekbe, a gonosz, a rossz, nemet kell mondani rá. Ne hazugságokra, pillanatnyi sikerekre törekedjünk, hanem az evangélium útján járjunk.

Végezetül az atya arra kérte a híveket, hogy ússzanak az árral szemben. Krisztust válasszák a vagy-vagy helyzetekben. Az igazság Krisztusban van, mondta. A szentmise után a prépost atya megáldotta és megszentelte az újkenyeret, majd körmenettel zárult az ünnepség.

 Balázs Natália

 

Beszámoló - Bogdánffy-zászló Nagyvárad-Újvárosban

2010. augusztus 21-én  a Szent László templom főbejárata fölé elhelyeztük az óriásplakátot, jelezve egyházmegyénk nagy eseményét: Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk boldoggá avatását.

Vasárnap, augusztus 22-én a Székesegyházi Bazilikából Ft. Mahajduda János segédlelkész kiséretében egy küldöttség elhozta és átadta azt az esperesi zászlót, amely figyelmeztet a hű és okos szolgára, Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre, aki minden megpróbáltatás ellenére hű maradt Krisztus egyházához és a római pápához. Ő hűen kiállta a börtönben a kínzásokat, nem akart előnyt és elismerést, inkább vállalta a szenvedést.

A 11,30-kor kezdődő szentmisén a hívek közössége előtt átvettük a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Böcskei László megyéspüspök úr által elindított Bogdánnffy zászlót azzal az ígérettel, hogy hűek akarunk lenni az Egyházhoz, hűek a Szentatyához. Megkezdtük a kilencedet és kértük a Mindenható Urat hívjon Isten Szolgája Bogdánffy Szilárdhoz hasonló, bátor, tiszta fiatalembereket, hogy a papi életformát vállalva, önmagukról lemondva Isten és a lelkek szolgálatára szenteljék magukat.

Ns. és Ft. Lőrincz Ottó esperes-plébános-kanonok

 

2010. augusztus 22 - Bogdánffy zászló a nagyvárad-újvárosi templomban

Következő állomására érkezik a Váradi Esperesi Kerület Bogdánffy-zászlaja: 2010. augusztus 22-én, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmisén Lőrincz Ferenc Ottó, váradi esperes,  nagyvárad-újvárosi plébános ünnepélyes keretek között átveszi az esperesség zászlaját a székesegyházi plébánia küldöttségétől, és egy héten át a templomban őrzik, figyelmeztetve a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű püspök boldoggáavatására.

 

2010. augusztus 6-8.- Kerületi Ifjúsági Találkozó Tasnádszántón

„Fiatalon Krisztusban“ mottóval a Szilágysomlyói- és a Tasnádi Esperesi Kerület fiataljai számára  szerveznek ifjúsági találkozót 2010. augusztus 6-8. között Tasnádszántón. A program keretében szombat délelőtt 11.00 órakor az Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai Bogdánffy Szilárdról, mint a fiatalok példaképéről tartanak előadást.

 

2010. augusztus 1 - Bogdánffy Szilárd zászló Tasnádszántón

Képgaléria

2010. augusztus 1-én vasárnap, a tasnádszántói római katolikus templom búcsúünnepén a tasnádi egyházközség átadta az esperesi kerület Bogdánffy Szilárd zászlaját a tasnádszántói plébániának.  A zászlót Pék Sándor, tasnádi plébános vitte és őt  kísérte a tasnádi egyháztanács, a nőszövetség és a Mária Légió. A zászlót a szentmise kezdetén Tyepák László, tasnádszántói  plébános vette át.

 

 

2010. augusztus 1 - Bogdánffy Szilárd Nap Margittán

2010. augusztus 1-én, vasárnap a bihar megyei Margittán papok és hívek közösen Bogdánffy Szilárd Napot tartanak. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Mons. Fodor József általános helynök. A szentmise keretében a helyi közösség átveszi a Bogdánffy Szilárd lobogót, mely a boldoggáavatás napjáig végigjárja a margittai esperesség plébániáit, emlékeztetve a híveket, hogy nem elszigetelten, hanem a világegyházba kapcsolódva kérik a szentéletűpüspök közbenjárását. Ugyanezen a napon kezdik el Margittán a Bogdánffy Szilárd kilencedet, mely egy új színt és lendületet visz a margittai római katolikus közösség életébe.

 

2010. július 26-30 - A székelyhídi esperesi kerület fiataljai Biharpüspökiben

2010. július 26-30. között Szûcs Attila, bihardiószegi plébános vezetésével Biharpüspökiben táborozik az a 18 fiatal, akik a székelyhídi esperesi kerületből érkezve Isten Szolgája Bogdánffy Szilárd vértanú püspök életébe nyernek majd betekintést. Az öt napos program keretében, a szerdai nap folyamán meglátogatják ôket az Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai, akik Bogdánffy Szilárdról, mint a fiatalok példaképéről tartanak előadást.